Barnehager

Sortland kommune har full barnehagedekning. Det er barnehager i alle skolekretsene og over 500 barn har plass i de 14 barnehagene.

Samordnet opptak

Det brukes samme skjema både til private og kommunale barnehager.


Søknadsfrist ved hovedopptak er 15.mars.
De som ikke får tilbud om plass vil bli satt opp på søkerliste.
Suppleringsopptak skjer hele året, og søkere får tilbud om plass så snart det blir meldt om ledige plasser.

 

Redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 

Familier trenger ikke å betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.

Alle 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt kan få 20 gratistimer i uken i barnehagen fra 1. august 2016.  Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.
 

Om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Kontaktinfo

Erik Strand
Kommunalsjef
Berit Glad Remen
Pedagogisk konsulent
76 10 91 61
952 64 420

Kontaktinfo

Telefon kontor
76 10 91 53