Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Sortland kommune følger makspris som Stortinget fastsetter.

For 2021 er 100 % plass kr. 3.230 pr måned.


Det betales for 11 måneder pr år – juli er betalingsfri.
Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor fast sammen.
30% søskenmoderasjon for barn nr 2.
50% søskenmoderasjon for barn nr 3 eller flere.

Det gis søskenmoderasjon også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen kommunen.

 

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn kr 592.167 kan søke om redusert pris. 
Søknad om redusert foreldrebetaling 

 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet inntekt under
583.650 kroner kan søke om 20 timer gratis barnehage pr uke.