Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Sortland kommune følger makspris som Stortinget fastsetter.

For 2019 er 100 % plass kr. 3040 pr måned.
For 2020 er 100 % plass kr. 3135 pr måned.


Det betales for 11 måneder pr år – juli er betalingsfri.
Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor fast sammen.
30% søskenmoderasjon for barn nr 2.
50% søskenmoderasjon for barn nr 3 eller flere.

Det gis søskenmoderasjon også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen kommunen.

 

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn kr 557.335 kan søke om redusert pris. 
Søknad om redusert foreldrebetaling 

 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3,4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med inntekt under
kr 548.500 kan søke om 20 timer gratis barnehage pr uke.