Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Sortland kommune følger makspris som Stortinget fastsetter.

For 2017 er 100 % plass kr 2730 pr måned.


Det betales for 11 mnd pr år – juli mnd er betalingsfri.
Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor fast sammen.
30% søskenmoderasjon for barn nr 2.
50% søskenmoderasjon for barn nr 3 eller flere.

Det gis søskenmoderasjon også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen kommunen.

 

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn kr 486.750 kan søke om redusert pris. 
Søknad om redusert foreldrebetaling (lag lenke til ny side)

 

Gratis kjernetid

Alle 3,4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med inntekt under
kr 417.000 kan søke om 20 timer gratis barnehage pr uke.
Søknad om gratis kjernetid (lag lenke til ny side)

Sist endret 18.01.2017

Kontaktinfo

Berit Glad Remen
Pedagogisk konsulent
76 10 91 61
952 64 420