Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Sortland kommune følger makspris som Stortinget fastsetter.

For 2018 er 100 % plass kr 2910 pr måned.


Det betales for 11 mnd pr år – juli mnd er betalingsfri.
Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor fast sammen.
30% søskenmoderasjon for barn nr 2.
50% søskenmoderasjon for barn nr 3 eller flere.

Det gis søskenmoderasjon også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen kommunen.

 

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn kr 533.500 kan søke om redusert pris. 
Søknad om redusert foreldrebetaling 

 

Gratis kjernetid

Alle 3,4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med inntekt under
kr 450.000 kan søke om 20 timer gratis barnehage pr uke.