Holand skole

Skolen ligger ved Riseveien på Kleiva 8 km sør for Sortland.
Holand skole er bygget i 1964 og har gjennomgått større ombygging og tilbygging.

Holand skole har 33 elever, 6 lærere og 3 assistenter i tillegg til rektor.

Skolekretsen går fra Skiftbekken i boligfeltet på Haltstranda til kommunegrensen til Hadsel, der skolen ligger i naturskjønne omgivelser nært både til fjell og sjø. Dette bruker vi en god del i undervisningen for å få variasjon i undervisningsmetoder og for å gi elevene kjennskap til nærområdet.

Skolen har fokus på planen «kvalitet i skolen» som er med på å utvikle sortlandsskolen til det beste for det enkelte barns læring. Vi har deltatt i pilotprosjektet "syngende skole". Deltakelsen betyr at sangen er sentral hver skoledag gjennom skoleåret. Hvert år velger vi oss et fordypningstema som vi snakker litt ekstra i de forskjellige fagene.

Årets tema er «Naturligvis», et spennende valg som skal gi oss innsikt i nærmiljø, jordbruk og gjenbruk av ressurser. Et annet av skolens tema gjennom året er skolemiljø, ved hjelp av prosjektet «gleding» skal vi ha fokus på å gi gode og lærerike dager til elever og kolleger.

Holand skole er godkjent som "trafikksikker skole" av Trygg Trafikk, noe som betyr at vi har en plan for trafikksikkerhet.

Vi bruker læringsplattformen skooler.

Elever: https://skooler.sortland.kommune.no

Foresatte: foresatt.sortland.kommune.no 

Kontaktpersoner
Stiling Navn Telefonnr
Rektor Linda Høyer Madsen 952 64 142
Kontaktlærere:    
1.-2. klasse Bitten Olsen 952 64 143
3.-4. klasse Randi Eilertsen 952 64 144
5.- 7. klasse May-Stine Coucheron 952 64 145
SFO Bente Gullvik, Lars Liset og
Randi Kari Olsen
952 64 146

Kontaktinfo

Linda Høyer Madsen
Rektor Holand skole
952 64 142

Adresse

Risevegen 35
8404 Sortland

Åpningstider

SFO alle dager 07.30-16.30