Holmstad skole

Holmstad skole ligger innerst i Eidsfjorden ca. 14 km fra Sortland sentrum. 
Kretsen dekker et stort geografisk område med elever fra Kavåsen, Romset, Brenna, Frøskeland, Holmstad, Sildpollen, Valfjord, Kjerringvik og Holmstaddalen.

Fakta om skolen
Fådelt barne- og ungdomsskole med 84 elever fra 1.-10. trinn høsten 2019
Visma Flyt Skole

 

Andre opplysninger

Skolen består av to bygninger; et hovedbygg for 5-10 klasse og en paviljong for 1-4 klasse samt SFO. Skolegården er stor og gir muligheter til mange ulike aktiviteter. Hovedbygget er fra 1965. Paviljongbygget ble bygd i 1973 og påbygd 2004. Siste renovering på hovedbygget var ferdig høsten 2012.

Vi har et flott uteområde med nær tilgang til mange forskjellige biotoper. Vi er innen gangavstand til både sjø, elv og fjell. Dette gir oss muligheter for varierte læringsarenaer.

Vi bruker Visma FLYT til å føre fravær, skrive vurderinger og til å skrive meldinger (sms og e-post) til foresatte. Alle foresatte kan logge seg på Visma Flyt ved hjelp av BankID eller MinID på siden https://skole.visma.com/sortland.

Vi bruker læringsplattformen skooler.

Elever: https://skooler.sortland.kommune.no

Foresatte: foresatt.sortland.kommune.no 

 

SFO

SFO holder på Paviljongen og har muligheten til å benytte andre rom som kunst- og håndverk, gymsal, kjøkken, musikkrom, naturfagslab og hele det flotte uteområdet. Rommene er utstyrt for at barna skal kunne delta i ulike former for lek og aktiviteter. 

I uteområdet har vi fotballbane, huskestativ, “Blåbærhaugen”, elva, fjæra, en stor sandkasse, lavvo og grillhytte. Vi legger vekt på å være mye ute. På vinteren legges det til rette for å delta i skilek og akeaktiviteter rundt skolen.  Foresatte kan følge med på hvilke aktiviteter gjøres SFO gjennom månedsblad.

Vi serverer mat ca. 14.30 alle dager. Barna får en sosial og trivelig stund sammen rundt bordet, noe som gir økt trivsel og velvære i miljøet.

FAU skoleåret 2018-19
FAU-leder: Tonje Reiertsen Angel

Skoletider:

Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Skolestart 08.15 08.15 08.15 08.15 08.15
Midtskyss/skoleslutt --- --- --- --- 12.00 (1.-7.klasse)
Skoleslutt 14.30 14.30 12.00 14.30 13.30 (8.-10.klasse)

 

Kontaktlærere og direktenummer til klassene:
Alle klasser har egne telefoner som brukes til enke beskjeder mellom hjem/skole/hjem.

Klasse Kontaktlærer Telefon
1.-2. klasse Irene Undeberget 952 64 275
3.-4. klasse Tone Belbomo 952 64 273
5. klasse Kari Anne Hansen 952 64 274
6.-7. klasse Brit Steiro 952 64 279
8.-9.klasse

Sindre Flø Hunnes

Maian Daljord

952 64 276

10. klasse

Renethe Vant 952 64 278

Kontaktinfo

Linda Høyer Madsen
Rektor Holmstad skole
952 64 142
Ragnhill Ovesen
Inspektør og SFO-leder
412 18 498
Irene Undeberget
Spesialpedagogisk ansvarlig
952 64 275

Adresse

Eidsfjordveien 242
8415 Sortland
Send e-post

Skole: 952 64 270
SFO:  952 64 271

Åpningstider

SFO alle dager 07.00-16.30

Kontaktinfo

Holmstad skole
Send e-post
Skole: 952 64 270
SFO:   952 64 271