Sortland barneskole

Sortland barneskole ligger i skolekvartalet like ovenfor Sortland sentrum med ungdomsskolen, videregående skole og Sortlandshallen som naboer. Vi legger vekt på omgivelser som utfordrer til positiv fysisk og sosial aktivitet. Fra skolen er det kort vei til skog og mark, Sortland sentrum, fjæra og havet. Vi vil at opplæringen skal bære preg av det, og benytter derfor uteskole aktivt i elevenes læringsprosess.

Fakta om skolen

I år har vi 2 paralleller på alle trinn
Skolen har ca 280 elever skoleåret 2018/19
25 lærere, 1 miljøterapeut, 1 miljøveileder og 16 pedagogiske medarbeidere 
Læringsplattform Skooler: Skooler Foresatt     Skooler elev

 

Sortland barneskole er en samfunnsaktiv skole som fremmer læring og omsorg gjennom samarbeid og medansvar. Vi har fokus på tilhørighet, likeverd, trygghet og engasjement. Det er en fulldelt barneskole med 2 parallelle klasser på hvert trinn. Sortland barneskoles motto er: "På samme lag for læring, utvikling og samhold". Skolen satser aktivt på læringsmiljø, hvor fokus på «Gleding» og positiv forsterking er grunnlag for det pedagogiske arbeidet.
 

Kontaktpersoner
Stilling Navn, e-post Telefon
Rektor Mette Paulsen 481 34 892
Inspektør Linda Bertheussen 952 64 188
Sekretær Tordis Novstad 952 64 187
SFO-leder Anja Johnsen 952 64 189

 

SFO

1. klasse- SFO bruker sine egne klasserom, garderobe og uteområde til lokaler både før skolen starter på morgenen og etter endt skoledag.

2.- 4. klasse-SFO bruker lokalene på "gammelbygget". Barna følges og hentes til/ fra skolen.
I tillegg har vi en base for funksjonshemmede barn. Denne holder til vegg-i-vegg med 1. kl- SFO.

Vi serverer mat når SFO starter kl. 14.00. Onsdag er det havregrøt, fredag en varmrett og de andre dagene er det frukt eller yoghurt.
Første fredag i hver måned er fast turdag på SFO.
De øvrige fredagene er det alltid tilbud om en tur/aktivitet utenfor skolens område.

 

Telefon klasser/SFO

Klasse   Telefonnummer
1a Anne Berit Andersen 952 64 185
1b Kari Solheim 952 64 186
2 a Malin Simonsen 952 64 172
2b Siv C. Hjorthen Aashamar 952 64 173
3a Jonn Tore Hansen 952 64 175
3b Marit C. Forseth Strøm 952 64 176
4a Gøril Martinussen 952 64 177
4b Kathrine Sørensen 952 64 178
5a Marthe Løfshus 952 64 179
5b Susanne Iversen 952 64 180
6a Vegard Knudsen 952 64 181
6b Venche Johnsen 952 64 182
7a Anja Grimstad 952 64 183
7b Martine Storhaug 952 64 184
SFO 1. trinn 482 18 191
SFO 2.-4. trinn 917 09 263

 

 

Kontaktinfo

Sortland barneskole
952 64 171
Mette Paulsen
Rektor Sortland Barneskole
481 34 892
Linda Bertheussen
Inspektør
952 64 188
Anja Johnsen
SFO-leder
952 64 189

Adresse

Skolegata 7
8400 Sortland

Åpningstider

SFO alle dager 07.30-16.30

Kontaktinfo

SFO 1. trinn: 482 18 191
SFO 2.-4. trinn: 917 09 263