Sortland barneskole

Sortland barneskole ligger i skolekvartalet like ovenfor Sortland sentrum med ungdomsskolen, videregående skole og Sortlandshallen som naboer. Vi legger vekt på omgivelser som utfordrer til positiv fysisk og sosial aktivitet. Fra skolen er det kort vei til skog og mark, Sortland sentrum, fjæra og havet. Vi vil at opplæringen skal bære preg av det, og benytter derfor uteskole aktivt i elevenes læringsprosess.

Fakta om skolen

2 paralleller på alle trinn
Skolen har ca 285 elever
22 lærere, 2 miljøterapeuter, 3 spesialpedagoger, 1 psykiatrisk sykepleier og 13 pedagogiske medarbeidere 
Læringsplattform Skooler: Skooler Foresatt     Skooler elev

 

Sortland barneskole er en samfunnsaktiv skole som fremmer læring og omsorg gjennom samarbeid og medansvar. Vi har fokus på tilhørighet, likeverd, trygghet og engasjement. Det er en fulldelt barneskole med 2 parallelle klasser på hvert trinn. Sortland barneskoles motto er: "På samme lag for læring, utvikling og samhold". Skolen satser aktivt på læringsmiljø, hvor fokus på «Gleding» og positiv forsterking er grunnlag for det pedagogiske arbeidet.
 

Kontaktpersoner
Stilling Navn, e-post Telefon
Hovednummer   952 64 171
Rektor Mette Paulsen 481 34 892
Inspektør Linda Bertheussen 952 64 188
Sekretær Tordis Novstad 952 64 187
SFO-leder Anja Johnsen 952 64 189

 

SFO

Sortland barneskoles SFO er delt inn i to baser, SFO1 for 1. klasse, og SFO2 for 2.- 4. klasse. Begge har en fast base i skolens lokaliteter, med faste voksne og en baseleder. SFO har morgen-sfo kl. 07:30 -08:30, og så starter vi opp igjen når skolen slutter og har åpent til kl. 16:30.

Hver dag er det et mattilbud på SFO, minst en gang i uka har vi varm mat, ellers er det bl.a grønnsaker, frukt og yoghurt som serveres.

Hver dag får barna forskjellige aktiviteter de kan velge i, der utelek alltid er et tilbud. Andre aktiviteter: en gang i uka er det svømming for 3. klassebarn, Sortlandshallen og Blåbyhallen. Ellers er skolens fasiliteter tilgjengelig for SFO, som datarom, skolens bibliotek, Filmsalen og uteområdet.

En gang i måneden er det felles tur til forskjellige områder rundt om skolen.

 

Telefon klasser/SFO

Klasse   Telefonnummer
1a Line Olderskog 952 64 181
1b Cathrine Knutsen 952 64 182
Malin Kristiansen
Siv C. Hjorthen Aashamar
Ann Helen Johnsen
952 64 184
952 64 183
952 64 194
3a Anne Berit Andersen 952 64 185
3b Kari Solheim 952 64 186
4a Malin Simonsen 952 64 172
4b Gøril Martinussen 952 64 173
5a Marius Johansen  952 64 175
5b Marit C. Forseth Strøm 952 64 176
6a Anja Grimstad 952 64 177
6b Karl R. Strømme 952 64 178
7a Elin R. Steiro 952 64 179
7b Susanne Iversen 952 64 180
SFO 1. trinn 482 18 191
SFO 2.-4. trinn 917 09 263

 

 

Kontaktinfo

Sortland barneskole
952 64 171
Mette Paulsen
Rektor Sortland barneskole
481 34 892
Linda Bertheussen
Inspektør
952 64 188
Anja Johnsen
SFO leder
Venche Johnsen
Spesialpedagog
952 64 199

Adresse

Skolegata 7
8400 Sortland

Åpningstider

SFO alle dager 07.30-16.30

Kontaktinfo

SFO 1. trinn: 482 18 191
SFO 2.-4. trinn: 917 09 263