Sortland Ungdomsskole

Skolen ligger sentralt plassert på Sortland der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer. Skolen var ny høsten 2011.

Fakta om skolen
382 elever
15 klasser


Skooler læringsplattform
Her vil du finne:

  • Oppgaver og innleveringer
  • Ukeplaner og andre planer
  • Meldinger fra skolen
  • Office 365: One Drive (1TB lagring), Word, Excel, PowerPoint, One Note, Sway
  • Lenker til alle appene vi bruker i Sortlandskolene

► Skooler foresatt
► Skooler elev 
 

Andre opplysninger

Vi har en moderne og trivelig bygning med bl.a. digitale/interaktive tavler i alle undervisningsrom. Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Bibliotek har en sentral plassering. Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom med scene utgjør en sentral del av skolen. Det drives daglig kantine og skolefrokost. Dette inngår i skolen miljørettede tiltak.

Skolen er organisert i klassetrinn som ledes av avdelingsledere. Avdelingslederne inngår i skolen ledergruppe sammen med rektor, inspektør og avdelingsleder for spesialundervisning. 

Skolen har også rådgiver, sosiallærer og helsesøstertjeneste.

Kontakt:

Enhet Telefon
SUS hovednr. 952 64 222
Rektor 911 77 657
Inspektør 952 64 221
Avd.leder 10. trinn 952 64 225
Avd.leder 9. trinn 952 64 224
Avd.leder 8. trinn 952 64 223
Rådgiver 952 64 251
Sosiallærer 952 64 244
Helsesykepleier Berit Voktor 952 64 236
Helsesykepleier Marianne Solvang 952 64 231
Klasse Telefon
SUS kull 07-a 952 64 215
SUS kull 07-b 952 64 216
SUS kull 07-c 952 64 217
SUS kull 07-d 952 64 218
SUS kull 07-e 952 64 219
SUS kull 05-a 952 64 245
SUS kull 05-b 952 64 246
SUS kull 05-c 952 64 247
SUS kull 05-d 952 64 248
SUS kull 05-e 952 64 249
SUS kull 06-a 952 64 255
SUS kull 06-b 952 64 256
SUS kull 06-c 952 64 257
SUS kull 06-d 952 64 258
SUS kull 06-e 952 64 259

Kontaktinfo

Sortland Ungdomsskole
952 64 222
Kristine Pedersen
Rektor Sortland ungdomsskole
911 77 657

Adresse

Parkveien 5
8400 Sortland