Sortland Ungdomsskole

Skolen ligger sentralt plassert på Sortland der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer. Skolen var ny høsten 2011.

Fakta om skolen
350 elever
13 klasser


Andre opplysninger

Vi har en moderne og trivelig bygning med bl.a. digitale/interaktive tavler i alle undervisningsrom. Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Bibliotek har en sentral plassering. Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom med scene utgjør en sentral del av skolen. Det drives daglig kantine og skolefrokost. Dette inngår i skolen miljørettede tiltak.

Skolen er organisert i klassetrinn som ledes av avdelingsledere. Avdelingslederne inngår i skolen ledergruppe sammen med rektor, inspektør og avdelingsleder for spesialundervisning. 

Skolen har også rådgiver, sosiallærer og helsesøstertjeneste.

Læringsplattform Skooler: Skooler Foresatt     Skooler elev

Kontakt:

Telefon Nummer
SUS hovednr. 95264222
Rektor 95264221
Inspektør 95264221
Avd.leder 10.trinn 95264225
Avd.leder 9.trinn 95264224
Avd.leder 8.trinn 95264223
Rådgiver 95264251
Sosiallærer 95264244
Helsesykepleier Berit Voktor 95264236
Helsesykepleier Elisa Viitasalo 95264235
Klasse Nummer
SUS kull 04-a 95264215
SUS kull 04-b 95264216
SUS kull 04-c 95264217
SUS kull 04-d 95264218
SUS kull 04-e 95264219
SUS kull 05-a 95264245
SUS kull 05-b 95264246
SUS kull 05-c 95264247
SUS kull 05-d 95264248
SUS kull 05-e 95264249
SUS kull 06-a 95264255
SUS kull 06-b 95264256
SUS kull 06-c 95264257
SUS kull 06-d 95264258
SUS kull 06-e 95264259

Kontaktinfo

Sortland Ungdomsskole
952 64 222
Vidar Halvorsen
Rektor Sortland ungdomsskole
76 10 83 32
905 09 525

Adresse

Parkveien 5
8400 Sortland