Strand skole

Strand skole er en barneskole som ligger vakkert til på Norges største øy, Hinnøya. Avstand til Sortland sentrum er ca. 4 km. Elevene kommer fra området Ånes i sør til Kringelen i nord. Skolen ligger fint til mellom fjære og fjell, og har et uteområde som gir oss mange muligheter.

Fakta om skolen
7-delt barneskole med 107 elever i 2020-21

Læringsplattform Skooler foresatt, Skooler elev.


Andre opplysninger

De fleste elever bor i gangavstand til skolen, kun et fåtall har skyss. Strand har hatt en positiv folkevekst de senere år, og stadig flere yngre mennesker bosetter seg i området. Nye boligfelt er under utbygging, noe som gjør at elevtallet er på tur opp.

Mål for Strand skole – samarbeid for trygghet, toleranse og et aktivt læringsmiljø. Vi har en utviklingsorientert skole, der elevene samhandler på en positiv måte og opplever mestring. Miljøet preges av mangfold, engasjement, trivsel, forventninger og gjensidig omsorg.

Våren 2015 startet et større prosjekt med å utarbeide og forskjønne uteområdet. Arbeidet ble startet av ildsjeler og aktive foreldre. Uteområdet ble ferdigstilt høsten 2017. Her er det muligheter for alle. En flott og variert klatreskog, ei asfaltert og utfordrende ferdighetsløype, klatre- og balanseapparater, en veldig populær ballbinge og en spennende taubane.

Våren 2017 ble skolen som den første i Sortland og den første i Nordland, nord for Saltfjellet godkjent som helsefremmede skole. Dette har ført til et større fokus på fysisk og psykisk helse.

Våren 2018 ble vi re-godkjent som trafikksikker skole, etter at vi fikk godkjennelse i 2016.

Vi er stolte over å kunne presentere et flott og moderne uteområde og en velholdt og fin skole.
 

Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner Strand skole
Klasse Lærer Telefonnumer
1 Tore Hjellbakk 952 64 297
2 Tina G. Dishington 952 64 298
2 Torstein Amundsen 952 64 298
3 Line Blix 952 64 305
4 Christina Simonsen 952 64 293
5 Anne Mette Haugstvedt 952 64 294
6 Robin Windsrygg 952 64 295
7 Hilde Myhre 952 64 296
7 Tine Riksen 952 64 296
SFO Basetelefon 952 64 344


SFO 

Skolen har eget SFO-rom, i tillegg benyttes klasserom, grupperom, kjøkken og garderobe etter behov. SFO benytter seg av skolens uteareal, samt nærmiljøet som gir gode muligheter til turer i skogen og til fjæra.

Kontaktinfo

Kari Hanne Paulsen
Rektor Strand skole
934 51 984
Line Blix
Stedfortreder for rektor/lærer
952 64 305
Tine Riksen
Lærer

Adresse

Arons vei 26
8406 Sortland
 

Åpningstider

SFO alle dager 07.30-16.30