Skolerute

 

Skolerute for elever i Sortlandsskolen 2019 - 2020    

August 10 dager Skolestart 19. august
September 21 dager  
Oktober 20 dager Høstferie 9.- 11. oktober
November 20 dager Elevfri 22. november
Desember 15 dager Siste skoledag 20. desember
Januar 20 dager Skolestart 6. januar
Februar 20 dager  
Mars 17 dager Vinterferie uke 10: 2.-6. mars
April 15 dager Påskeferie uke 15: 6.-14. april.
Mai 18 dager Elevfri 1. mai, 21.-22. mai,
Pinse 30. mai- 1. juni
Juni 14 dager Siste skoledag 19. juni
  190 dager