Skolerute

 

Skolerute for elever i Sortlandsskolen 2020 - 2021
            

August 11 dager Skolestart 17. august
September 22 dager  
Oktober 19 dager Høstferie 7. - 9. oktober
November 20 dager Elevfri 20. november
Desember 14 dager Siste skoledag 18. desember
Januar 20 dager Første skoledag 4. januar
Februar 20 dager  
Mars 15 dager Vinterferie uke 9: 1. - 5. mars
April 18 dager Påskeferie 29. mars - 6. april
Mai 17 dager Elevfri 14. mai.
Pinse 22.-24. mai
Juni 14 dager Siste skoledag 18. juni
  190 dager