Undervisningstilbud

Innen alle aktivitetene vil de individuelle forutsetninger være bestemmende for progresjonen i undervisningen. Alle kulturfag preges av en utvikling som tar tid, og vil ofte strekke seg over flere år.

Uansett hvilken aktivitet man velger, legger kulturskolen stor vekt på at elevene skal få delta i ulike prosjekter, opptredener, utstillinger o.s.v.  Disse aktivitetene er viktige for elevens utvikling, og kan i seg selv virke motiverende.

Kontaktinfo

Kulturskolen
Besøksadresse:
Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Postadresse:
Postboks 117
8401 Sortland

Send e-post

 

Veronica Vangen Evensen
Rektor
76 10 83 61
 
Odd Kjæreng
Inspektør
76 10 83 60