SFO - skolefritidsordningen

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. – 4. klasse.

Hvem kan benytte tilbudet?

SFO er tilbud for barn i 1.-4 . klasse.

Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få plass på SFO.

 

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

 

Endre eller si opp plass

Ønsker du å endre eller si opp plass gjør du det via Visma Flyt (krever pålogging)
Oppsigelsestid er 1 måned, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

En plass kan sies opp frem til 1. mars. En plass som sies opp etter 1. mars vil løpe ut SFO-året.
SFO-året går frem til plandager i august.

Kontakt skolen det gjelder hvis spørsmål.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars.
 

Batalingssatser
Satser Pr. mnd Tid pr. uke
Sats 1 kr 1200 Inntil 8 timer
Sats 2 kr 2000 Over 8 timer

Kontaktinfo

Erik Strand
Kommunalsjef oppvekst
76 10 91 67
474 62 694