Skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager skal følge en del regler. Formålet med disse er å fremme barnas og elevenes helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade.

Godkjenningsplikt
Godkjenningsplikten gjelder for eksisterende skoler og barnehager som ikke er godkjent tidligere. Søknadsskjema er tilgjengelig nederst.

Ved plan for nybygg, utvidelse, rehabilitering, tilbygg mv. skal eier av virksomheten sende planer til kommunen ved kommuneoverlegen/miljørettet helsevern som gir en uttalelse. Uttalelse bør senest gis samtidig med at byggesak behandler rammesøknaden for tiltaket. Søknadsskjema er tilgjengelig nederst (trinn 1).

Virksomhetens leder skal søke kommunen ved kommuneoverlegen/miljørettet helsevern om godkjenning før oppstart. Søknadsskjema er tilgjengelig nederst (trinn 2).  

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges skal skolen og barnehagen ha et internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres ovenfor tilsynsmyndigheten. 

Miljørettet helsevern Vestfold har laget "Den lille IK-hjelperen" for skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Miljørettet helsevern i Bergen kommune har laget minimumskrav til internkontroll for barnehage og internkontroll for skole  etter samme forskrift.

Opplysningsplikt
Leder av skolen eller barnehagen plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter regelverket.

Søknadsskjema
Skjema for eksisterende skoler og barnehager, samt trinn 1 og trinn 2 kan inntil videre bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Annet
Miljø og helse i barnehagen (IS-2072) - veileder til forskriften
Miljø og helse i skolen (IS-2073) - veileder til forskriften
Rapport fra Folkehelseinstituttet (2016): Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning
Rapport fra Helsedirektoratet: Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler (IS-2480)