Seniordag 2022

Velkommen til temadag for seniorer som fyller 77, 78 og 79 år i 2022, 
onsdag 2. november i Samfunnssalen.

Vi ønsker å informere om kommunens tilbud og aktiviteter, samt skape bevissthet rundt egen helse og hva man selv kan bidra med for å holde seg frisk lengst mulig. I tillegg gir dagen rom for sosialt samvær.

 

Tid og sted

Sted: Samfunnssalen, Rådhus II
Tid: Onsdag 2. november kl. 10.00-15.00

 

Spennende program

Kl. 10:00 - 10:15  Åpning v/ordfører Karl-Erling Nordlund
Kl. 10:15 - 10:40    Brannsikkerhet i hjemmet
Kl. 10:40 – 10:50    Pause
Kl. 10:50 - 11:15    Fysisk aktivitet for eldre
Kl. 11:15 - 11:45    Musikk og dans
Kl. 11:45 – 12:30  Lunsj
Kl. 12:30 - 13:15    Tilrettelegging i hjemmet
Kl. 13:15 – 13:25    Pause
Kl. 13:25 - 13:45    Psykisk helse
Kl. 13:45 - 14:00    Ernæring
Kl. 14:00 - 14:20    Tjenestekontoret
Kl. 14:20 – 14:30    Pause
Kl. 14:30 - 14:45    Risikoutsatte voksne
Kl. 14:45 - 15:00    Avslutning av dagen v/ kommunalsjef helse og omsorg Sture Jacobsen

 

Gratis

Arrangementet er gratis, men det kreves påmelding slik at vi vet hvor mange som kommer. Påmeldingsfrist er mandag 31. oktober.

 

Påmelding

Påmelding til Servicetorget per telefon eller e-post:

Velkommen!