Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge - Æ E MÆ

Sortland kommune har stilt spørsmålet "Kan seksuelle overgrep mot barn og unge forebygges?" 

Det er gjennomført et langvarig prosjekt med omfattende tiltak rettet mot barn i alle aldersgrupper. Responsen fra barn og unge samt deres foreldre er svært god.

Ansatte i Sortland kommune og samarbeidspartnere er utvetydig positiv i sin evaluering av prosjektet: "det er slik vi vil jobbe og det nytter". Sortland kommune er så sikker i sin sak at alle tiltakene i prosjektet er videreført som ordinære tiltak fra og med 2015. Endelig svar på spørsmålet får vi likevel kanskje ikke før om noen år. Høgskolen i Harstad har satset på å gi et kvalifisert svar på spørsmålet. Det er utarbeidet en kunnskapsoversikt over temaet og det er søkt om midler for å komme i gang med forskning.

Med den entusiasmen og troen på virkemidlene i det Sortland gjør, er det mulig å la vær å fortsette?
Nei, det er ikke mulig. Det skal ikke mer til enn at ett barn unngår å bli utsatt for, eller kommer ut av overgrep, for å forsvare denne satsingen.

Vi håper også våre erfaringer kan være grunnlag godt nok for at andre kommuner vil forsøke lignende tiltak. Det er kun kommunen som er i posisjon til å treffe barn og foreldre på de naturlige arenaene hvor påvirkning og kunnskapsoverføring kan skje på en god måte.

Takk til alle som har bidratt. Prosjektleder, ansatte på helsestasjonen, barnevern, leger, veiledere og lærere. Jeg kan ikke huske å ha vært med på noe så totalt fritt for egeninteresser. Alle som har vært med ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge – og det har dere klart.

Sture Jacobsen
Kommunalsjef Helse og omsorg

 

Æ E MÆ

Sortland kommune har i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen har fått navnet Æ E MÆ og du finner mer informasjon på nettsiden «Æ E MÆ»

Ønsker du å kontakte Sortland kommune i forbindelse med «Æ e mæ», kan du henvende deg til:

Sture Jacobsen
Berit Voktor
Inger-Johanne Rasmussen

 

Prosjektrapport

Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge (PDF, 719 kB)

Vedlegg til rapporten:

Vedlegg 1: Søknad om midler (PDF, 193 kB)
Vedlegg 2: Sluttrapport prosjektet "Æ e mæ" Lykkentreff barnehage (PDF, 126 kB)
Vedlegg 3: Bladet Vesterålen artikkel (utgått)


Vedlegg 5: Bladet Vesterålen 20. april 2013 (PDF, 297 kB)
Vedlegg 6: Magasinet Utdanning 10. mai 2013 (utgått)
Vedlegg 7: Sortlandsavisa artikkel 11. oktober 2012 (PDF, 309 kB)
Vedlegg 8: Bladet Vesterålen 27. april 2012 (utgått)
Vedlegg 9: Bladet Vesterålen 26. april 2012 (PDF, 438 kB)
Vedlegg 10:
Oppsummering skoleåret 2012-13 (PDF, 255 kB)
Oppsummering skoleåret 2013-14 (PDF, 242 kB)
Oppsummering skoleåret 2014-15 (PDF, 160 kB)
 

Kontaktinfo

Sture Jacobsen
Kommunalsjef helse og omsorg
911 71 594