Jordmortjenesten

 

Hva tilbyr vi?

Jordmor gir deg oppfølging i svangerskapet etter ditt eget behov. Vi ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet og bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid.

Vi undersøker din og barnets helse. Jordmor samarbeider bredt tverrfaglig og henviser videre ved behov. Jordmor tilbyr samtale om fødsel, amming og spedbarnstiden, og du og din partner kan komme med spørsmål, tanker og eventuelle bekymringer som opptar dere. Din partner er selvsagt velkommen til konsultasjonene.
 

Hvordan ta kontakt med jordmor?

Du kan når som helst ta direkte kontakt med jordmor på helsestasjonen.

 

Foreldreforberedende kurs

Vi holder jevnlig kurs for kommende foreldre. Kurset er lagt opp til èn kurskveld og èn kursdag. Innhold i kurset er forberedelse på fødsel, omvisning på fødeavdelingen, veiledning i amming og barseltid med helsesøster. I tilegg inviteres alle til barseltreff på Helsestasjonen når samtlige i gruppen har født.

Påmelding til Helsestasjonen 76 10 92 30.
 

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.
 

Gravid og usikker

Har du spørsmål? Jordmor kan gi deg råd og veiledning.

Kontaktinfo

Kine Jensen
Jordmor
76 10 92 37
95 26 42 38