Vaksinering

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

 

Vaksinering og rådgivning til utenlandsreisende

Brukere tilknyttet Sortland legekontor kan henvende seg til Maritim Helse avd. Sortland.
Brukere tilknyttet Søndre Frydenlund legesenter får tilbud om tjenesten der.

Maritim helse av. Sortland
Besøksadresse:
Univi Bedriftshelsetjeneste
Rådhusgata 16, 3. etg (Skibsgården)
8400 Sortland

Telefon 913 90 417

 

HPV-vaksine til unge kvinner

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Film fra Kreftsjekken
 

Anbefalt barnevaksinasjonsprogram

Adresse

Sortland legekontor, Rådhus II
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse:
Parkveien 10,
8400 Sortland

Søndre Frydenlund legesenter
Postboks 194
8401 Sortland

Besøksadresse:
Søndre Frydenlund Allè 6,
8400 Sortland

Åpningstider

Sortland legekontor
Mandag - torsdag: 08.15 - 15.15
Fredag: 09.00 - 15.15

Søndre Frydenlund legesenter
Mandag - fredag: 08.15 - 15.15

Kontaktinfo

Sortland legekontor, Rådhus II
Telefon 76 10 92 00

Åpningstider
Mandag - torsdag: 08.15 - 15.15
Fredag: 09.00 - 15.15

Åpningstider telefon  
Mandag - torsdag:
08.15-11.30 og 13.00-15.15
Fredag:
09.00-11.30 og 13.00-15.15
 

Søndre Frydenlund legesenter
Telefon 76 11 10 50

Åpningstider
Mandag - fredag: 08.15 - 15.15

Åpningstider telefon 
Mandag - fredag:
08.15-11.30 og 12.00-15.15

Laboratoriet åpningstider
Mandag-torsdag:
08.15 - 11.00 og 12.00 - 14.00
Fredag:
09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00