Elektronisk medisindispenser

Sortland kommune er i startfasen med å ta i bruk elektroniske medisindispensere til hjemmeboende pasienter.

Det er ikke alltid så lett å huske om man har tatt medisinen sin eller ikke - spesielt hvis man bruker forskjellige medisiner flere ganger om dagen.

Automatisk medisindispenser fjerner bekymringer rundt dette, og sørger for at tjenestemottaker får riktig medisin i riktig dose, til rett tid. Automatisk medisindispenser bidrar også til å frigjøre verdifull tid hos helsepersonalet.

Mål og hensikt med bruk av elektronisk medisindispenser

Vi vil legge til rette for at du skal styre eget liv ved å oppleve mestring i en trygg og aktiv hverdag, men også være trygg på at du får:

 • Rett medisin til rett tid
 • Et personlig og pålitelig hjelpemiddel som kan lette hverdagen og eliminere bekymringer
 • Ansvar for egen medisinering
 • Økt selvstendighet
 • Mer tid til å planlegge meningsfylte aktiviteter

Hva er elektronisk medisindispenser

En elektronisk medisindispenser er et brukervennlig hjelpemiddel som sørger for en komplett og automatisk medisinering for langtidsmedisinerte.

Slik virker medisindispenseren:

 • Den plasseres hjemme hos tjenestemottakeren,
  og fylles med medisinruller fra apoteket
 • Legemidlene tilbys i riktig dose på riktig tidspunkt,
  i en pose som er lett å åpne
 • Den minner tjenestemottakeren på å ta dosen
 • Den er med lyd, lys, tekst og tale, eller en kombinasjon av disse
 • Den sender alarm til hjemmetjenesten dersom medisinen ikke tas

Medisindispenseren er lett å bruke

 • Tjenestemottaker trenger bare å trykke på den store grønne knappen på maskinen, hvorpå dispenseren automatisk deler ut riktig dose.
 • Medisiner som ikke blir tatt, lagres i et kammer inne i den låste dispenseren. Slik er medisindispenseren også et sikkert lagringssted for legemidler.