Enslige mindreårige flyktninger EMF

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten foreldre eller andre nære omsorgspersoner, og som er under 18 før de får tilbud om bosetting i kommuner.

 

Sortland kommune har bosatt enslige mindreårige flyktninger siden 2010. Bo- og omsorgstilbudet har sin hovedbase i Skogveien 11. Bofellesskapet har plass til 5 ungdommer. Bofellesskapet er døgnkontinuerlig bemannet. Vi har også miljøterapeutisk oppfølging av ungdommer som bor på hybel/leiligheter i Sortland.

Bofellesskapet gir omsorg og oppfølging til ungdommene i inntil fem år fra de bosettes i Sortland kommune

Ungdommene er plassert etter barneverntjenesteloven § 4-4.2.ledd.