Enslige mindreårige flyktninger EMF

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten foreldre eller andre som utøver foreldreansvar, og som er under 18 år ved ankomst.

 

Sortland kommune har siden 2010 bosatt enslige mindreårige flyktninger. Bo- og omsorgstilbudet har sin hovedbase i Skogveien 11. Bofellesskapet har plass til 8 ungdommer. Bofellesskapet har ansatte som går døgnkontinuerlig turnus, dvs. at det er alltid personale tilstede. Vi har også oppfølging av ungdommer som bor på hybel/leiligheter i Sortland.

Ungdommene kan få oppfølging til de fyller 23 år, etter en individuell vurdering av deres behov.

Ungdommene er plassert etter barneverntjenesteloven § 4-4.2.ledd.

Kontaktinfo

Robert Larsen
Avdelingsleder
903 60 469