Introkurs

Introkurset er en kursrekke med kurs på to timer. Vi ønsker å få til å holde kursene fortløpende. På hvert kurs vil vi gå gjennom ett av de følgende fire tema:

  • Nedstemthet og negative tanker
  • Mestre bekymringer og angst
  • Søvn og søvnvansker
  • Selvhevdelse og grensesetting

Datoer kommer!

Det er lav terskel for å møte på kurs og det stilles ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene gir en generell innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.