Psykososialt kriseteam

Sortland kommune har et kriseteam som kan nås ved å ringe til en av teamets medlemmer eller legevakten. Medlemmene i teamet har ikke beredskapsvakt. Tilgjengeligheten kan derfor variere for hvert enkelt medlem.   

Psykososialt kriseteam
Tittel Navn Telefon
Psykisk helsearbeider (leder) Olav Fenes 952 64 357
Psykolog Sigrun Haugdal Hitland 909 96 849
Psykisk helsearbeider Hilde Ljosland 988 44 764
Kreftsykepleier Sylvi Froan 971 82 181
Ledende helsesykepleier Helèn Bye 907 67 525
Barnekoordinator Marlen Hasselberg 922 56 953
Spesialsykepleier Heidi Stifjell 932 28 505
Hjelpepleier Vivian Olaisen 481 18 394
Kommunalsjef oppvekst Erik Strand 474 62 694
Legevakt (hele døgnet) 116 117

 


Ivaretakelse av befolkningen ved ekstraordinære hendelser er en viktig del av kommunenes beredskapsansvar.

Ved ulykker, kriser eller katastrofer kan enkelte ha behov for psykososiale støttetjenester i tillegg til støtte fra nærmiljø, venner og arbeidskollegaer.

Teamet har som oppgave å skaffe oversikt over de som er rammet ved kriser. Gruppen kartlegger tilgjengelige ressurser for oppfølging, og sørger for at de som er rammet får oppfølging.     

Teamet kan kontaktes dersom behov for hjelp med psykososial oppfølging ved akutte kriser og katastrofer utover det som det ordinære hjelpeapparatet yter.

► Kommunal kriseledelse
 

Nyttige linker
Sorgreasjoner hos barn (PDF, 32 kB)
Helsedirektoratet
Kriser
Ungdom som opplever sorg