Samtale

 

Fokus på hjelp til selvhjelp

Hjelp til å ta ansvar og eierskap for eget liv og helse. Det tas utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte.
 

Mål

  • Bedre livskvalitet for voksne som har utfordringer med sin psykiske helse
  • Forebygge utvikling og/eller forverring av psykisk lidelse.
  • Gi informasjon og veiledning ved behov til barn og voksne som er pårørende.
     

Målgruppe

  • Voksne personer mellom 18 og 70 år som har utfordringer med sin psykiske helse
     

Tilbud

  • Individuell oppfølging på kontoret og i hjemmet
  • Koordinere og/eller delta på samarbeidsmøter med interne og eksterne hjelpeinstanser.

Kontaktinfo

Olav Fenes
Avdelingsleder
95264357