Sinnemestringstilbud i Vesterålen

Sortland kommune samarbeider med Stiftelsen Tryggere om etablering av et sinnemestringstilbud. Tilbudet er åpent for personer i alle aldre som er bosatt i Vesterålen, Lofoten og Lødingen og som sliter med å mestre sitt sinne. Sinnemestringstilbudet gjennomføres av Stiftelsen Tryggere og er gratis. 


Sinnemestring

Skjer det at du i sinne kan utagere:

  • mot andre gjennom å skrike til, skjelle ut, true, krenke osv.
  • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.

Og er du motivert til å endre din måte å takle sinne på?
Da kan et tilbud om sinnemestring være noe for deg.

Samtalene, som holdes sentralt på Sortland, er i form av individualsamtaler, dvs. ikke gruppetilbud.
Tilbudet vil bli tilrettelagt også for de som bor langt unna Sortland. 
Terapeutene har taushetsplikt. 
 

Ønsker du mer informasjon?

Ring terapeutene i Stiftelsen Tryggere telefon 952 64 403