Botilbud

Frivillig bo- og omsorgstilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov for egen utvikling og mestring av eget liv.

Sortland kommune har 6 selvstendige leiligheter i 2. etg i Parkveien 2.
Disse inneholder også felles kjøkken og stue og er døgnbemannet med et tverrfaglig personale.
 

Målgruppe:

Unge voksne med alvorlig psykisk lidelse.
 

Mål:

 • Være selvstendig i eget liv
 • Forbedret livskvalitet
 • Målretta miljøterapi
   

Tilbyr:

 • Botrening
 • Miljøterapi
 • Trene på dagliglivets aktiviteter
 • Trygge folk
 • Trygge rammer
 • Individuelt tilrettelagte tjenester/oppfølging
 • Tjenester etter behov
 • Samarbeid med hver enkelt beboer
 • Koordinerende samarbeid med kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten