Pårørende og pårørendearbeid

Pårørende har egne rettigheter som defineres ut fra relasjonen til personen som mottar helsehjelp. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Pårørendes rettigheter
Helsenorge.no

Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer:
Pårørendes rettigheter
Helsedirektoratet
 

Barn som pårørende

Barn har status som pårørende. Det følger egne rettigheter med denne statusen. Begrepet barn som pårørende brukes om barn som har en forelder / annen omsorgsperson eller et søsken som har psykisk / fysisk sykdom eller rusmiddelavhengighet, eller et barn som er etterlatt. Barn har i disse situasjonene behov for (og krav på) alderstilpasset informasjon. Når familien snakker sammen er det lettere for barn å mestre det som skjer. 

Sortland kommunes oppfølging av barn som pårørende
Hvis man mottar kommunale tjenester for alvorlig psykisk / fysisk sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet, har tjenestene en plikt til å kartlegge og gi eventuell oppfølging til barn som er pårørende. Kontakt ditt nærmeste helsepersonell for mer informasjon.
 

Mer informasjon om barn som pårørende:

Barn trenger åpenhet om sykdom Helsenorge.no

Sykdom i familien  Organisasjonen Voksne for barn.

Barn som pårørende  E-læringskurs fra Barns Beste 

Unge pårørende   Landsdekkende tilbud fra Pårørendesenteret

Bok: Anne Kristine Bergem "Når barn er pårørende". Gyldendal norsk forlag.

App for barn: Meg også (kun for iPhone og Ipad). Utviklet av Oslo universitetssykehus.

Artikkelliste