Selvhjelp for psykiske vansker

Psykiske helseplager er vanlige. Få – kanskje ingen – går gjennom livet uten å ha det vanskelig. Her finner du informasjon om hvordan du kan hjelpe deg selv når du strever.

Hva er psykisk helse?

God psykisk helse kan beskrives som en opplevelse at vi har det godt og finner glede i hverdagen, samt at vi er rustet for å tåle vanlige belastninger. De fleste – kanskje alle – opplever å ha vanskelige perioder. Noen ganger kjenner man årsaken, andre ganger ikke.

Selv om man opplever perioder med for eksempel nedstemthet eller engstelse er ikke dette nødvendigvis psykisk lidelse – dette er en del av livet.

Psykisk helse handler mye om hvordan vi har det med våre nærmeste og i det samfunnet vi lever i. Ei befolknings psykiske helse handler i stor grad om hvordan den enkelte opplever at man er en del av et fellesskap og at man blir anerkjent og satt pris på av andre.

Fem råd for god psykisk helse

 • Knytt bånd til mennesker rundt deg. Fortell at du har det vanskelig med noen som bryr seg om deg
 • Vær fysisk aktiv
 • Hold jevn døgnrytme. Både for lite og for mye søvn spiller negativt inn på den psykiske helsa vår
 • Oppretthold aktiviteter du vanligvis har glede av, også dersom disse ikke oppleves like meningsfylte akkurat nå
 • Ha et sunt og næringsrikt kosthold

Våre nære relasjoner

Vi mennesker er sosiale – vi trenger hverandre for å ha det godt. Gode relasjoner ruster oss for å håndtere motgang og gjør at vi både kjenner oss friskere og lever lengre. Mange som ønsker hjelp for psykiske vansker forteller at de kjenner på ensomhet, noen også selv om de er sammen med folk jevnlig. Det som da ofte mangler er opplevelsen av nærhet, som kanskje kommer av at man deler lite av hvem man «egentlig er».

TIPS:

 • Spør noen om å gå en tur sammen med deg
 • Inviter noen hjem på kaffe
 • Forsøk å holde fokus på andre rundt deg, heller enn egen følelse av ensomhet
 • Ikke ha for høye krav – det tar tid å bygge gode relasjoner.
 • Meld deg på en aktivitet som interesserer deg (filmklubb, idrett, korsang, turlag, frivilligsentral, Røde kors, m.m) 
  • Se her for en liste over lag og foreninger i Sortland
 • Mange er redde for å dele at de har det vanskelig med andre. Om du strever med noe, prøv å finne en person du er rimelig trygg på. Slik deling fører ofte til mer nærhet.

Å være i skole eller jobb

Det er viktig for den psykiske helsa vår å være i en meningsfylt aktivitet. I et godt miljø vil man kunne oppleve mestring og tilhørighet. Et generelt råd er derfor å opprettholde sine aktiviteter, selv om man ikke presterer like godt som før. Arbeidsplass og skole har plikt til å tilrettelegge for deg om du har behov for det for å delta. Noen ganger er ikke dette mulig, og dette kan utløse egne rettigheter hos NAV. 

Anbefalt selvhjelpslitteratur

Generelt om psykiske vansker:
Selvhjelpskurs for psykiske lidelser
Tema psykisk helse (Helsenorge.no)

Litteratur:
Å leve et liv, ikke vinne en krig (Anna Kåver)

Angst og depresjon:
Litteratur:
Triologi (Ingvard Wilhelmsen)
Tenk hvis… hva så? (Aarøe og Øiesvold)
 Lykketyvene (Berge og Repål)

Selvfølelse:
Litteratur:
Selvfølelse (Guro Øiestad)

Søvn:
Litteratur:
Den lille søvnboka (Atle Dyregrov)

Artikkelliste