Psykisk helse og rus

 

Avdeling for psykisk helse og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe medarbeidere hvor de fleste har videreutdanning fra rus- eller psykiatrifeltet. Tjenestetilbudet kanaliseres gjennom samtaler, miljøterapi, dagsenter, bofellesskap og en egen rusenhet.

Avdelingen for psykisk helse og rus er en lavterskel-tjeneste som søker å femme:

  • God psykisk helse i befolkningen gjennom forebyggende arbeid
  • Tilpassede brukerstyrte tjenester med et mestringsfokus
  • Et likeverdig tilbud til hele befolkningen

    Tjenestene er gratis.

Mennesker med rusproblemer eller psykiske problemer/lidelser kan ta kontakt med avdelingen. Dette kan skje ved direkte kontakt fra den som har problemer, via familie, venner eller etter henvisning fra annet støtteapparat.

Ved krisesituasjoner; kontakt legevakt, tlf 116 117

Kontaktinfo

Aud Berntsen
Avdelingsleder psykisk helse og rus
76 10 82 46
952 64 353

Adresse

Psykisk helse
Parkveien 2 
​8400 Sortland

Åpningstider

Man - fredag 09.00 - 15.00

Telefontid:
Man - fredag 08.00 - 15.30