Psykisk helse og rus

Avdeling for psykisk helse og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe medarbeidere hvor de fleste har videreutdanning fra rus- eller psykiatrifeltet. Tjenestetilbudet kanaliseres gjennom samtaler, miljøterapi, dagsenter, bofellesskap og en egen rusenhet.

Avdelingen for psykisk helse og rus er en lavterskel-tjeneste som søker å fremme:

  • God psykisk helse i befolkningen gjennom forebyggende arbeid
  • Tilpassede brukerstyrte tjenester med et mestringsfokus
  • Et likeverdig tilbud til hele befolkningen

    Tjenestene er gratis.

Mennesker med rusproblemer eller psykiske problemer/lidelser kan ta kontakt med avdelingen. Dette kan skje ved direkte kontakt fra den som har problemer, via familie, venner eller etter henvisning fra annet støtteapparat.

Ved krisesituasjoner; kontakt legevakt, tlf 116 117
 

Sortland kommune skal ha en Rusmiddelpolitisk handlingsplan som et verktøy i arbeidet med å forebygge og regulere bruk av rusmidler. Planen tar utgangspunkt i de utfordringene Sortland kommune står i.

Kontaktinfo

Olav Fenes
Avdelingsleder
952 64 357

Adresse

Psykisk helse
Parkveien 2 
​8400 Sortland

Åpningstider

Man - fredag 09.00 - 15.00

Telefontid:
Man - fredag 08.00 - 15.30