Dagsenter

Dagsenteret skal være et treffsted der man kan møtes for sosialt samvær og for å drive med ulike aktiviteter. 

Mål

Tilbudet skal gi deg som hjemmeboende mulighet til bedret livskvalitet, ved å bedre eller opprettholde ditt funksjonsnivå med spesielt fokus på kosthold, sosial trening,  fysisk aktivitet og naturopplevelser. At brukerne skal være aktive i sin egen bedringsprosess.
 

Målgruppe

Brukere over 18 år med utfordringer i forhold til sin psykiske helse
 

Dagsenteret tilbyr

 • Ukentlige turer i skog og mark
 • Individuell oppfølging
 • Gir samtaler, råd og veiledning
 • Ulike gruppetilbud og mange av disse skjer i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Håndarbeidsgruppe
 • Overnattingsturer i fjellet
 • Opplevelsesturer – grottebadeturer 6-8 ganger pr. år
 • Turer til svenskegrensen 3-4 ganger  pr.år
 • Treningsgruppe i Blåbyhallen ukentlig
 • Brukerstyrte grupper
 • Det arrangeres bingo
 • Aktiviteter knyttet til  tema eksempelvis - årstid – lage mølje, bake og lage juletrepynt til jul for å nevne noe
 • Ulike arrangementer: Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober, folkehelseuke

Kontaktinfo

Svein Robert Vestå
Fagleder dagsenter
76 10 82 47
952 64 354

Åpningstider

Man - fredag 09.00 - 15.00

Telefontid:
Man - fredag 08.00 - 15.30