Miljøtjenesten

Miljøtjenesten har mål om å hjelpe mennesker med psykiske utfordringer til bedre livskvalitet. Det tas utgangspunkt i den enkeltes egne mål og ønsker for eget liv. Miljøtjenesten arbeider helhetlig, tverrfaglig og miljøterapeutisk. Oppfølgingen varierer ut i fra den enkeltes behov. Det kan f.eks være hjelp til å etablere daglige rutiner, samarbeid med andre instanser som NAV, eller samtaler med fokus på å mestre angst. 

Mål

  • Bedre livskvalitet for voksne personer mellom 18 og 70 år som har utfordringer med sin psykiske helse
  • Forebygge utvikling og/eller forverring av psykisk lidelse
     

Målgruppe

Voksne personer mellom 18 og 70 år som utfordringer med sin psykiske helse
 

Miljøtjenesten tilbyr

  • Individuell oppfølging
  • Hjelp til rutiner, planer og struktur i hverdagen
  • Støttesamtaler, råd og veiledning
  • Informasjon og veiledning om andre hjelpetiltak og instanser
  • Koordinering og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
  • Oppfølging også på ettermiddag og helg 

Kontaktinfo

Olav Fenes
Avdelingsleder
95264357