Miljøtjenesten

Miljøtjenesten er turnusbasert og baserer seg i stor grad på å jobbe utadrettet. Vi har fokus på hjelp til selvhjelp, og jobber ut fra tanken om at hver enkelt er ansvarlig aktør i eget liv. 

Mål

  • Bedret livskvalitet for voksne brukere som har utfordringer ifht. sin psykiske helse
  • Forebygge utvikling/forverring av psykisk lidelse
     

Målgruppe

Voksne brukere med utfordringer ifht. sin psykiske helse
 

Miljøtjenesten tilbyr

  • Individuell oppfølging
  • Hjelp til å tilrettelegge hverdagen, aktivisering i hjemmet og ute i det sosiale liv
  • Støttesamtaler, råd og veiledning
  • Informasjon og veiledning i forhold til andre hjelpetiltak og instanser
  • Koordinering og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
  • Oppfølging også på ettermiddag og helg 

Kontaktinfo

Olav Fenes
Avdelingsleder
952 64 357