Rustjenesten

Rustjenesten arbeider for å redusere alkoholforbruk og rusmiddelproblemer,
og habilitere rusmisbrukere. 

Mål

 • Bedret livskvalitet for folk som lever med rus
 • Hjelp for dem som ønsker å gjøre noe med sitt rusproblem
 • Forebygge negative effekter av rusbruk


Målgruppe

 • Personer som ønsker hjelp til å gjøre noe med sitt rusproblem
 • Personer som er berørt av andres rusmisbruk


Rustjenesten tilbyr

 • Individuell oppfølging
 • Samtaler, råd og veiledning
 • Avklaring av hjelpebehov ift. rusbehandling
 • Oppfølging før, under og etter behandling i institusjon
 • Informasjon og veiledning i forhold til andre hjelpetiltak
 • Kooridnerende samarbeid mellom kommunen, private aktører og andre offentlige tiltak innen rusfeltet
 • Kan henvise til tverrfaglig spesialisert behandling

Kontaktinfo

Olav Fenes
Avdelingsleder
952 64 357

Adresse

Besøksadresse
Parkveien 11
8400 Sortland

Postadresse
Parkveien 2
8400 Sortland

Åpningstider

Man - fredag 09.00 - 15.00

Telefontid:
Man - fredag 08.00 - 15.30