Samtale

 

Fokus på hjelp til selvhjelp

Hjelp til å ta ansvar /eierskap for eget liv og egen helse, med utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte.
 

Mål

 • Bedret livskvalitet for voksne som har utfordringer i forhold til sin psykiske helse.
 • Forebygge utvikling og/eller forverring av psykisk lidelse.
 • Gi informasjon og veiledning ved behov til barn og voksne som er pårørende.
   

Målgruppe

 • Voksne som har utfordringer i forhold til sin psykiske helse.
   

Tilbud

 • Individuell oppfølging på kontoret og i hjemmet.
 • Par – og familiesamtaler.
 • Koordinere og/eller delta på samarbeidsmøter med interne og eksterne hjelpeinstanser.
 • Gruppetilbud
 • Veiledning til samarbeidsparter.

Kontaktinfo

Olav Fenes
Avdelingsleder
952 64 357