Søknad og priser på helse- og omsorgstjenester

Tjenestekontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen.
Det gjelder for eksempel søknad om helsetjenester i hjemmet, støttekontakt, praktisk bistand til rengjøring og langtidsplass institusjon (sykehjemsplass).

Tjenestekontoret er også et servicekontor. Her kan du få svar på spørsmål om helse- og omsorgstjenester, og veiledning i hvordan du skal søke.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 177 kB)
 

Fullmakt ved søknad om helse- og omsorgstjenester

Melding om behov for individuell plan og/eller koordinator. (PDF, 663 kB)

Noen av opplysningene vi ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til et sentralt register kalt IPLOS.
Her kan du lese mer om IPLOS.

 

Hva koster det?

Priser på omsorgstjenester

 

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort)
Søknadsskjema og legeerklæring fås ved henvendelse til Servicetorget.
Utfylte søknadsskjemaer leveres til Servicetorget for videre behandling.

 

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Det er du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du  bestemmer selv hvem som skal være ledsager og det behøver ikke være samme person fra gang til gang.
 
Hvem kan få ledsagerbevis?
Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer. Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Du må være over 8 år. 
 

Hva koster det?
Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for ledsagerbevis (PDF, 96 kB) og sender det til Servicetorget.
Du trenger også en uttalelse/legeerklæring (PDF, 264 kB)fra helsepersonell som bekrefter din funksjonshemming.
Vi ber deg legge bekreftelsen og et passfoto ved søknaden.

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende.

Kontaktinfo

Hilde Ljosland
Avdelingsleder Tjenestekontoret
76 10 92 63
988 44 764
Gøril Pettersen
Saksbehandler
76 10 85 55
952 64 498
Anita Fridholm
Saksbehandler
76 10 85 83
952 64 441
Grethe Mehammer
Saksbehandler
76 10 85 02
918 15 059

Åpningstider

Man - fre: 08.00 - 15.30