Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Ordningen skal være med å bidra til at flere barn og unge kan delta i aktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfrist 4. desember 2020.

Det er et mål at det ikke skal stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegger det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema

Kontaktperson Sortland kommune
Kjersti Løkse
Folkehelsekoordinator