Idrettspris - Kulturpris

 Prisene deles ut annethver år. I 2017 deles Kulturprisen ut og til neste år Idrettsprisen.

Sortland kommunes kulturpris

Kulturprisen skal være en honnør til personer eller lag og foreninger for fortjenestefullt arbeid og innsats i èn eller flere kultur- eller idrettsaktiviteter.
Kulturprisen deles ut i mars og forslag må være oss i hende i midten av februar samme år.

Kulturprisen er et beløp på kr 10.000 og et synlig bevis til en verdi av kr 5000.

Forslag må begrunnes og merkes Kulturpris, og sendes til:
postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Innsendte forslag unndras offentlighet, og styret for Kulturfabrikken Sortland KF behandler innkomne forslag.
 

Sortland kommunes idrettspris

Idrettsprisen deles ut til personer eller organisasjoner som har, eller har hatt nær tilknytning til idretten i Sortland. Prisen skal normalt tilfalle én mottaker, men den kan deles dersom forholdene tilsier det. 

  • Sortland kommune deler ut idrettsprisen som honnør til mottaker(ne) for verdifull innsats for idrettslivet i kommunen.
  • Idrettsprisen kan deles ut til personer eller organisasjoner som har, eller har hatt nær tilknytning til idretten i Sortland

Kandidaten har gjort en innsats utenom det vanlige innenfor ett eller flere av følgende områder som: Dommer, tillitsvalgt, arrangementsansvarlig, trener/leder, aktiv (utøver som har hatt betydning for andre gjennom sin oppførsel, motivasjon, humør eller tid)

Idrettsprisen består av et diplom og en pengegave på kr 15 000.

Forslag må begrunnes og merkes Idrettspris, og sendes til:
postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Prisen delse ut i mars under Kulturuka.

-

Kontaktinfo

Mona Dahl
Nestleder Kulturfabrikken
95264022