Søk kulturskoleplass

Hvem kan søke?

Kulturskolen praktiserer åpent opptak, dvs. at det ikke kreves noen form for forkunnskaper. Til ulike tider kan det være store variasjoner m.h.t. hvor mange ledige plasser skolen har på de ulike aktivitetene.

Barn/ unge prioriteres ved opptak. I flere disipliner har kulturskolen aldersdelte grupper, og tar opp nye elever etter dette. Anbefalt begynneralder kan variere sterkt etter type disiplin.
 

Søknadsfrist

Man kan søke hele året, men søknadsfrist for hovedopptaket er 1. juni.
 

Priser

Alle betalingssatser i kulturskolen fastsettes av kommunestyret. For tiden (januar 2017) koster en elevplass kr 1375 pr. semester (kr 2750 pr. år). Det ytes søskenmoderasjon på 25 %. Instrumentleie er kr 200 (pr. semester), og kunstelevene betaler en materialavgift på kr 150 pr. semester.
 

Oppsigelse av elevplass

En elevplass er gyldig til den sies opp skriftlig innen fristene:

  • 1. juni (dersom man slutter til sommeren) eller
  • 1. desember (dersom man ønsker å slutte til jul)

Man kan selvsagt også slutte innenfor semesteret, men man må da regne med å betale for fullt semester.

 

Søk kulturskoleplass

Elektronisk søknadsskjema.
 

Speedadmin

(for allerede registrerte brukere)
 

Personvernerklæring Sortland kulturskole (PDF, 40 kB)

Kontaktinfo

Kulturskolen
Besøksadresse:
Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Postadresse:
Postboks 117
8401 Sortland

Send e-post

 

Veronica Vangen Evensen
Rektor
76 10 83 61
 
Odd Kjæreng
Inspektør
76 10 83 60