Kunstnerhuset

Mellom nordlanske fjell - omkranset av det alltid skiftende lyset - ligger Kunstnerhuset i Sortland. Midt i sentrum og likevel bare et steinkast fra sjøen. Hit ønsker vi kunstnere velkommen til å leve og arbeide.

Huset inneholder

4 verksteder/ atelierer og 4 hybler til utleie, i tillegg til felles utstillings-/salgslokale, kjøkken og bad med dusj og vaskemaskin.
 

Organisering og formål

Kunstnerhuset er organisert som et aksjeselskap. Selskapets formål er å drive utleie av møte-, salgs- og utstillinglokaler, samt verksteder/atelierer til profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere.
Kommunen står bak både etableringen og driften av selve huset.

Selskapet er et ideelt foretak, som skal bidra til:

  • Å styrke faglig og næringsmessige forutsetninger for kunstnerarbeidsplasser og kunstproduksjon i Vesterålen
  • Å etablere og leie ut verksteder/ atelierer samt arbeide for å tilrettelegge andre nødvendige rammebetingelser for kunstnerarbeidsplasser og kunstprodusjon i regionen
  • Å tilby atelierer m/hybler til gjester eller nyetablerere for et begrenset tidsrom. 


 

Historikk

Sortland kommune hadde et sterkt ønske om å satse på kunstnerarbeidsplasser, og  kjøpte derfor den gamle sykestua i  Sortland sentrum i 1990, som ble rehabilitert og offisielt åpnet som som et næringsutleiebygg for bildende kunstnere og kunsthåndverkere i 1992. Bygget inneholder 4 verksteder, 4 hybler, et lite galleri, møterom, kjøkken, bad og toalett, samt kjeller og loft. Stedstuviklingsprosjektet i Sortland først på 1990-tallet spilte en avgjørende rolle for etableringen, og det samme gjorde det regionale prosjektet Kunstnersatsing på Vesterålsk. 

Etter 25 års drift er det nå behov for en omfattende rehabilitering av bygget, og en arbeidsgruppe er nedsatt av kommunestyret for å avklare fremtidig drift, eierskap og fianansiering av rehabiliteringen. Politisk avklaring om fremtidig drift av Kunstnerhuset skjer i kommunestyrets møte i juni 2017.

Den gamle sykestua ble bygd i 1910, og er en del av en samlet trehusbebyggelse i sentrum av Sortland er  regulert til bevaring. Bebyggelsen ligger inn mot den gamle kirkegården på tettstedet, hvor det er fredede gravminner. Gateløpet i tilknytning til trehusbebyggelsen og den gamle kirkegården ble valgt som Sortland kommunes tusenårssted i forbindelse med tusenårsmarkeringen.

Kunstnerhuset er eid av Kunstnerhuset AS, som er et 100 % kommunalt eid aksjeselskap.


Utleie og priser

Verksteder Sum leieareal Leiesatser inkl strøm mm
Verksteder
Verksted 1, 1. etg 32.8 m2 1950,- pr mnd
Verksted 2, 2. etg 14.0 m2 1200,- pr mnd
Verksted 3, 2. etg 29.2 m2 1950,- pr mnd
Verksted 4, 2. etg 29.7 m2 1950,- pr mnd
Korttidsleie   200,- pr døgn
Korttidsleie   750,- pr uke
Hybler 1 mnd 1 uke 1 døgn

Hybler
Inkl strøm, internett og andre fellesutgifter 2300,- 950,- 400,-
Galleri 1 mnd 1 uke 1 døgn

Galleri
  5000,- 2000,- 400,-

 

Kontaktinfo

Mona Dahl
Nestleder Kulturfabrikken
76 10 91 56
952 64 022

Adresse

Gårdsallèn 6 c
8400 Sortland