Akvakultur

 

Det er Nordland fylkeskommune, avdeling for Næring og regional utvikling som gir tillatelser til oppdrett, mens Sortland kommune er høringsinstans og avgir uttalelser i alle saker.

Nye søknader om tillatelse til oppdrett legges ut til offentlig innsyn på Servicetorget og på kommunens hjemmesider.
 

Planer

Kommunen har vedtatt egen arealplan for kystområdene:
 
"Kommunedelplan for Sortlands kystområder 2003-2015".
Planen tar i hovedsak opp hvilke områder det skal være tillatt med oppdrettsanlegg/akvakulturanlegg.

Det er utarbeidet temakart Havbruk (PDF, 490 kB).
 

Saksbehandling av akvakultur, Nordland fylkeskommune

Kontaktinfo

Raina Kristensen
Ingeniør
76 10 91 11