Gebyrer for slam fra slam-avskillere hos private husholdninger

 

Tjenesten utøves av Reno-Vest IKS på vegne av Sortland kommune. Det er kommunen som fakturerer.

Alle priser er inkl mva.
Sortland kommune har et administrativt påslag på satsene fra Reno-Vest IKS.

Gebyrregulativ slamtømming

 

Reno-Vest IKS

Pris/enhet Sortland kommune

Pris/enhet Sortland kommune

 

2017

2017

2017

Årssatser 

Tømming hvert 2. år:

     

Pr leilighet eller lignende med separat avskiller, inntil 4 m3

957,50

1.069,00

1.069,00

Pr leilighet utover 1 på samme slamavskiller (inntil 4m3)

420,00

486,00

486,00

Tillegg mr m3 våtvolum i slamavskiller større enn 4 m3

265,00

291,00

291,00

Årssatser fritidsrenovasjon

Tømming hvert 4. år:

     

Fritid, inkl 4 m3

478,75

555,00

555,00

Fritid, pr leilighet utover 1

210,00

242,00

242,00

Årlig tømming 

     

Slamavskillere inntil 4m3

2.275,00

2.503,00

2.503,00

Større slamavskillere, pr m3

337,00

372,00

372,00

Akuttømming 

     

Ekstratømming innenfor rute

2.418,75

2.660,00

2.660,00

Ekstratømming utenfor rute

4.118,75

4.530,00

4.530,00

 
Vedtatt av Sortland kommunestyre i k-sak 064/16, jfr sak 16/1940.
 

Informasjon fra Reno-Vest