Gebyrer for slam fra slam-avskillere hos private husholdninger

 

Tjenesten utøves av Reno-Vest IKS på vegne av Sortland kommune. Det er kommunen som fakturerer.

Alle priser er inkl mva.
Sortland kommune har et administrativt påslag på satsene fra Reno-Vest IKS.

Gebyrregulativ slamtømming

 

Reno-Vest IKS

Pris/enhet Sortland kommune

Pris/enhet Sortland kommune

 

2019

2018

2019

Årssatser 

Tømming hvert 2. år:

     

Pr leilighet eller lignende med separat avskiller, inntil 4 m3

1214

1322

1355

Pr leilighet utover 1 på samme slamavskiller (inntil 4m3)

533

601

616

Tillegg mr m3 våtvolum i slamavskiller større enn 4 m3

336

360

369

Årssatser fritidsrenovasjon

Tømming hvert 4. år:

     

Fritid, inkl 4 m3

607

686

703

Fritid, pr leilighet utover 1

266

299

306

Årlig tømming 

     

Slamavskillere inntil 4m3

2885

3096

3173

Større slamavskillere, pr m3

428

460

471

Akuttømming 

     

Ekstratømming innenfor rute

3067

3290

3372

Ekstratømming utenfor rute

5222

5604

5744

 
Vedtatt av Sortland kommunestyre i k-sak 064/16, jfr sak 16/1940.
 

Informasjon fra Reno-Vest