Gebyr vann og avløp

 

Alle beløp er inkl mva.
Gjeldende fra 01.01.2019 etter vedtak i kommunestyresak 072/18.

A - Tilknytningsgebyr

Gjelder m2 BRA (bruksareal)

Tilknytningsgebyr
Pris pr m2 Inntil 250 m2 Fra 250-500 m2  Fra 500-1000 m2  Over 1000 m2 
Vann 65,70 39,20 19,70 9,90
Avløp 63,50 37,90 19,00 9,50

 

B - Årlige gebyrer

Gjelder m3

Årlige gebyrer
  2017 2018 2019
Vann 13,89 14,30 15,91
Avløp 13,25 13,51 13,51

 

 

B1 - Fast årsgebyr
Boliger 2,0 x pris/m3 x BRA
Tørr industri og lager 1,0 x pris/m3 x BRA
Driftsbygninger i jordbruket 1,5 x pris/m3 x BRA
Øvrige bygg 2,0 x pris/m3 x BRA

 

B2 - Variabelt gebyr

For alle bygg som betaler etter målt forbruk gjelder at vann- og avløp beregnes etter satsene under B.
 

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer