Gås

Vårtrekket av kortnebbgås og hvitkinngås er et spektakulært vårtegn i store deler av Vesterålen. Men for de gårdbrukerne som er sterkt belastet betyr gåsebeitinga et betydelig avlingstap. Kommunene i Vesterålen har utarbeidet forvaltningsplan for gås, som foreslår tiltak for å redusere konflikten mellom landbruk og gås. Blant annet kan landbruksforetak søke om tilskudd for å la gås på vårtrekk til Svalbard beite i ro på marka. Ordningen er en del av regionalt miljøprogram for Nordland (RMP). Søknadsfristen for RMP-tilskudd er 15. oktober.

Fastsettelse av tilskudd gjøres på grunnlag av kartlegging (ekskrement-telling) i regi av kommunene og Norsk institutt for naturforskning - Tromsø (NINA). Kart som skal benyttes i 2020 ser du på lenken nedenfor.

Første versjon av forvaltningsplan for Vesterålen ble utarbeidet i 2007. Vinteren 2015/16 ble det utarbeidet revidert plan, og det er denne som gjelder fortsatt.

 

Relevante dokumenter og lenker
 

Gåsekart over Vesterålen

Kontaktinfo

Karl Peder Haugen
Fagleder Naturforvaltning
76 10 90 59
473 04 063