Etablereropplæring

Kommunene i Vesterålen har som mål å gjennomføre årlig Etablererkurs for personer som har en forretningside og planer om å starte egen næringsvirksomhet. 

Etter endt Etablererkurs skal etablereren ha utarbeidet sin egen forretningsplan.
Oppstart skjer om høsten og opplæringen varer i 6 mnd. Etablererkurs er samlingsbasert med oppgaveløsninger mellom samlingene og med oppfølging fra rådgiver ved behov.

 

 

Kontaktinfo

Marius Remen-Hansen
Næringssjef
917 52 096
Geir Breivik
Næringskonsulent
952 64 380