Etablereropplæring

Kommunene i Vesterålen har som mål å gjennomføre årlig Etablererkurs for personer som har en forretningside og planer om å starte egen næringsvirksomhet. 

Oppstart skjer om høsten og opplæringen går over 4 samlinger. Etablererkurs er samlingsbasert med oppgaveløsninger mellom samlingene og med oppfølging fra rådgiver ved behov. Etter endt Etablererkurs skal etablereren ha utarbeidet sin egen forretningsplan.


Les mer om kursene vi kjører i Lofoten og Vesterålen her:
EGGA Utvikling

Du finner oss på Facebook
 

 

Kontaktinfo

Marius Remen-Hansen
Næringssjef
917 52 096
Geir Breivik
Næringskonsulent
952 64 380