Miljøfyrtårn

 

Sortland er Miljøfyrtårnkommune. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Stiftelsen Miljøfyrtårn sertifiserer offentlige og private virksomheter ved hjelp av bransjespesifikke krav, og virksomhetene må levere årlige miljørapporter. Sertifikatet er anerkjent ved offentlige anbud.

Kontaktinfo

Marius Remen-Hansen
Næringssjef
917 52 096
Geir Breivik
Næringskonsulent
95 26 43 80
952 64 380