Næringstilskudd fra Sortland kommune

Kommunen har ulike næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av næringsvirksomhet. I menyen er de ulike mulighetene listet opp.

Næringsavdelingen er også behjelpelig med å sette deg i kontakt med andre offentlige støttemidler som f.eks. Innovasjon Norge, Forskningsrådet mv.

Kontakt gjerne en av våre ansatte for en prat om dine muligheter.

Sortland kommune skal fordele kr. 964.949,- til virksomheter som har vært særlig rammet av lokale eller sentrale smittevernstiltak. Det åpnes nå for at virksomheter kan søke på disse midlene.
► Søknadsfrist 30. april 2021

Sortland kommune har fått 2,1 MNOK fra fase 3 av Regjeringens krisepakke. Disse midlene skal benyttes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Lokalt næringsliv oppfordres til å søke tilskudd for sine prosjekter.

Sortland kommune har satt av kr. 300.000,- til å støtte virksomheter som ser seg nødt til å gjøre endringer som følge av COVID19-situasjonen. Midlene skal gå til å identifisere utviklingsmuligheter og eventuelt søke finansiering til gjennomføring av disse. 

Kontaktinfo

Marius Remen-Hansen
Næringssjef
917 52 096
Geir Breivik
Næringskonsulent
95 26 43 80
952 64 380