Kompensasjonsmidler fra Sortland kommune

Sortland kommune skal fordele kr. 964.949,- til virksomheter som har vært særlig rammet av lokale eller sentrale smittevernstiltak. Det åpnes nå for at virksomheter kan søke på disse midlene.
► Søknadsfrist 30. april 2021

Hvem kan søke

Søknadsrunden er åpen for alle virksomheter som mener de treffer kriteriene.

Ved behandling av søknadene vil det prioriteres å støtte aktører som har vært stengt eller forhindret fra å drifte som normalt som følge av lokale eller nasjonale føringer. Eksempelvis frisører, hud- og kroppspleie, treningssentre, serveringssteder, arrangementer, reiselivsaktører mv.
 

Hva kan det søkes om

Inntil 100% av de tapte inntekter og økte kostnader som søker kan dokumentere og argumentere for at har oppstått som følge av pandemien. Det gis fratrekk for andre kompensasjoner som er gitt i samme periode.
 

Hva må dokumenteres

I søknaden skal bedriften beskrive og dokumentere:

 • I hvilken grad de har vært rammet av lokale og nasjonale smittevernstiltak.
 • Hvilke økte kostnader og tapte inntekter dette har medført.
 • Komplett regnskap for 2019 og 2020. (Foreløpig regnskap hvis årsregnskap ikke er avlagt)
 • Hvorvidt man har søkt andre kompensasjonsordninger, og om man (ikke) har fått innvilget disse søknadene.
 • Oversikt over eventuell mottatt bagatellmessig støtte for 2019, 2020 og 2021.

Hvordan søkes det

 1. Gå på www.regionalforvaltning.no og opprett bruker for virksomheten.
 2. Opprett søknad, fyll ut nødvendig info og legg ved den etterspurte dokumentasjonen.
 3. Send inn søknaden.
 4. Husk frist for søknad 30. april. Lever gjerne så fort som mulig!
   

Hvordan behandles søknadene

Hvis det kommer inn søknader (som tilfredsstiller kriteriene) som samlet er mer enn de midlene kommunen har tilgjengelig, vil det prioriteres å gi 100% støtte til de næringene som er nevnt som prioriterte – før det gis tilskudd til andre næringer.

Hvis det ikke er nok tilskuddsmidler til å gi 100% støtte til de prioriterte næringene, vil støtteprosenten tas ned for å kunne tildele til alle godkjente aktører.

Endelig vedtak om fordeling foretas i Sortland kommunes driftsutvalg den 25. mai 2021.
 

Har du spørsmål

Kontakt oss gjerne:
Marius Remen-Hansen 917 52 096 / marius@sortland.kommune.no
Geir Breivik 952 64 380 / geir.breivik@sortland.kommune.no

Kontaktinfo

Marius Remen-Hansen
Næringssjef
917 52 096
Geir Breivik
Næringskonsulent
95 26 43 80
952 64 380