Næringstilskudd

Kommunen har kommunale næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av bedrifter.

 

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Kontaktinfo

Marius Remen-Hansen
Næringssjef
Geir Breivik
Næringskonsulent