Næringstilskudd

Kommunen har kommunale næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av bedrifter.
Ta kontakt for nærmere informasjon.

Kontaktinfo

Marius Remen-Hansen
Næringssjef
917 52 096
Geir Breivik
Næringskonsulent
952 64 380