Støtte til bedrifter som må omstille seg som følge av COVID19-situasjonen

Sortland kommune har satt av kr. 300.000,- til å støtte virksomheter som ser seg nødt til å gjøre endringer som følge av COVID19-situasjonen. Midlene skal gå til å identifisere utviklingsmuligheter og eventuelt søke finansiering til gjennomføring av disse. 

Pakkene som det kan søkes om:

A: Bistand til å identifisere utviklingsmuligheter

 • Bistand fra Egga Utvikling AS til å identifisere utviklingsmuligheter som kan avhjelpe situasjonen
 • 15t á kr. 1.100 eks. mva.
 • 80% av kostnaden dekkes av næringsfondet.
 • Virksomheten må selv dekke de resterende 20%.
 • Hvis det kommer ideer ut av den første fasen kan pakken utvides med 10t for å skrive prosjektplan og finansieringssøknader. 
 • Også her dekkes 80% av næringsfondet, mens de resterende 20% dekkes av virksomheten.
 • Virksomhetene dekker eget arbeid.

B: Bistand til å skrive prosjektplan og finansieringssøknader

 • Hvis virksomheter har en konkret idé de ønsker å utvikle kan de be kommunen om støtte til å utforme prosjektplan og finansieringssøknader til for eksempel Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune, Skattefunn, kommunens næringsfond, mv. 
 • Her kan virksomheten selve velge hvilken konsulent/rådgiver de ønsker bistand fra. De kan også velge å skrive planer og søknader selv. · 
 • Max støttesats pr virksomhet er 15t á kr. 1.100,- eks. mva.
 • Kommunen dekker 80% av kostnadene. Virksomheten dekker 20% selv. (Hvis virksomheten ønsker å skrive søknaden selv godkjennes en timesats på 1,2 promille av avtalt årslønn, begrenset oppad til kr. 700,- pr. Time.

 

Hvordan får jeg tilgang til pakkene? 

Send en epost til marius@sortland.kommune.no med følgende info:

 • Selskap det søkes på vegne av
 • Hvilken pakke det søkes om. (A eller B)
 • Begrunnelse for hvordan virksomheten er påvirket av COVID19-situasjonen.
 • For pakke B oppgis hvem som skal utføre arbeidet. (Valgt konsulent eller eget arbeid)

Pakkene tildeles kjapt etter administrativ behandling. Ingen søknadsfrist. Førstemann til mølla-prinsippet. 

Støtten utbetales på grunnlag av utstedt faktura eller egne timelister.

 

For spørsmål kontakt næringssjef Marius Remen-Hansen. (917 52 096 / marius@sortland.kommune.no)