Skatt og innfordring

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen.
For innbyggere betyr det at kommunen ikke lenger vil være et kontaktpunkt for personlige og upersonlige skattytere hvis det er spørsmål rundt betaling av krav som restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, og arbeidsgiveravgift.

Skatteetaten

 

Innkreving av kommunale avgifter og krav

Henvendelser vedrørende innbetalinger rettes til økonomiavdelingen i kommunen. 

Avtalegiro (PDF, 203 kB)

Eiendomsskatt