Jegerprøven

 

Som ny jeger må du ha jegerprøvekurs. Dette kurset er obligatorisk og er på 30 timer. Etter kurs må du ha bestått eksamen før du kan utøve jakt og fangst. Kommunen organiserer eksamen. Etter bestått prøve blir du registrerte i Jegerregisteret. 

 

Eksamen

Etter endt jegerprøvekurs gjennomføres eksamen elektronisk. Informasjon om kurs, eksamen og eksempelprøver finner du på Jegerprøveeksamen. 

 

Pris

Eksamensavgiften er kr. 300 pr forsøk.

Kontaktinfo

Jostein Holmeng
Fagkonsulent Naturforvaltning
76 10 90 61
958 86 027