Nedgravde oljetanker

Oljefyringsanlegg for boliger og næringsbygg som fyres med mineralolje, skal fases ut innen 1. januar 2020.  Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming.

I den forbindelse har Sortland kommunestyre 27.09. 2018 vedtatt en lokal forskrift som krever at alle nedgravde oljetanker, uansett størrelse, skal reingjøres og graves opp når de permanent tas ut av bruk.

Lokal forskrift
Den lokale forskriften  pålegger eier av oljetanken å sørge for fjerning av tanken når den tas ut av bruk. Under finner du viktig informasjon om arbeid med fjerning av oljetanker som er nedgravd.

Fjerning av oljetank
Før tanken fjernes må den tømmes for olje og reingjøres.  Til disse arbeidene trengs det kvalifisert personell. Når tanken er gravd opp skal den leveres til godkjent avfallsmottak. Les mer om dette på Reno-Vest IKS sine hjemmesider. Les mer om fremgangsmåte ved fjerning av oljetanken på oljefri.no

Krav til kompetanse og dokumentasjon
Firmaer eller personer, som påtar seg arbeider med tømming og sanering av oljetanker skal dokumentere at de har nødvendige kvalifikasjoner for å utføre arbeidene. Før tanken graves opp skal den tømmes og reingjøres.

Når tanken fjernes skal følgende dokumentasjon sendes til kommunen via e-post til postmottak@sortland.kommune.no eller brev til Sortland kommune, Postboks 117, 8401 Sortland.  

  • gårds- og bruksnummer, eventuelt gateadresse
  • er det en ståltank eller en glassfibertank
  • sirka størrelse på tanken
  • tilstand på tanken
  • hvem som har tømt og reingjort tanken
  • kvittering for levering av oljetanken til godkjent mottak
  • kvittering for levering av oljerester og vaskevann til mottak

Før arbeidene starter må det foreligge gravetillatelse - gravemelding

Generell informasjon om nedgravde oljetanker
Mange boliger bygd i perioden ca .1960-1980 har, eller har hatt, oljefyringsanlegg. I dag har mange gått bort fra denne løsningen, men oljetanken ligger fortsatt nedgravd i hagen, kanskje med litt olje på bunnen. Gjennom vedtak om fjerning av alle oljetanker som tas ut av bruk, ønsker kommunen å unngå forurensninger.

Lekkasje fra nedgravd oljetank
Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en økende kilde til forurensning i grunnen. Dess eldre tanken blir, dess større fare er det for at det allerede er rustet hull i den, eller at glassfibertanken er blitt sprø i godset. Denne type lekkasje kan føre til at olje siver ut i grunnen, inn i dreneringen og under huset ditt og til og med naboens hus. Dette kan føre til store skader og ytterste konsekvens er at huset blir ubeboelig.

Det er du som eier av tanken (grunneier), som må betale kostnadene ved å fjerne oljesøl og forurenset masse.

I den forbindelse er det viktig at du ikke bare fjerner oljekaminen i stua eller oljefyren i kjelleren, men også sørger for at oljetanken tømmes, reingjøres og fjernes. 

Oljetank som allerede er tatt ut av bruk
Tanker som midlertidig er tatt ut av bruk, skal være tømt for olje. Oljetanker som ikke lenger er i bruk kan likevel innehold rester av olje og er en forurensningsrisiko. Dersom man ikke har sørget for tømming og reingjøring av tanken er det alltid en oljerest igjen, noe som kan føre til forurensning av grunnen i nærområdet.

Meld fra til kommunen selv om arbeidene er gjort for en tid tilbake
Dersom du allerede har fått fjernet oljetanken, men ikke gitt beskjed til kommunen, ber vi om at du gjør det. Oppgi gårds- og bruksnummer eller gateadresse, når du fikk fjernet tanken og hvem som utførte arbeidene, hvis dette er kjent informasjon.
Send en e-post til postmottak@sortland.kommune.no og vi registrerer endringene på din eiendom.

Endringer på ildstedet
For ordens skyld vil også opplyse om at endringer på selve ildstedet skal meldes, les mer om dette i egen artikkel  . Her finner du også skjema for endringene på ildstedet.

Støtteordninger
Enova kan gi støtte til fjerning av oljetank på visse vlikår. Les mer om støtteordninger på www.enova.no .

Forurensningsforskriften
Forurensningsforskriftens kapittel 1, tiltak for å motvirke fare for forurensnings fra nedgravde oljetanker

Kontaktinfo

Raina Kristensen
Ingeniør
76 10 91 11