Marin forsøpling - strandrydding

Reno-Vest IKS har, på vegne av eierkommunene i Vesterålen, søkt Miljødirektoratet om støtte til tiltak mot marin forsøpling av kysten, fjære- og strandområder i Vesterålen.  I 2019 er det innvillget nesten 900 000  kroner til å dekke transport av frivillige til/fra ryddeområder, opplasting og innhenting av avfallet, viderebehandling og koordinering. Klikk for stort bilde

Når du skal rydde er det noen formelle ting som må ordnes, slik at avfallet havner på rett plass.

Registrering av ryddeaksjon på Hold Norge Rent
Hold Norge Rent  har en egen portal der ryddeaksjonen må registreres.  Du vil da få tilsendt en kode, som du oppgir i ryddeskjemaet. (du får to e-poster fra Hold Norge rent, den siste inneholder koden, denne oppgis på ryddeskjema, i luka på Reno-Vest eller til Sortland kommune).

Hold Norge rent kan også se om det er noen aksjoner som du kan være med på, om andre har vært og ryddet der du tenker å rydde osv.   

Sortland kommune er behjelpelig med

  • organisering av henting av avfallet
  • bringing av folk til/fra ryddesteder
  • blanke sekker til avfallet
  • miljøsekker til avfallet

Strandryddeskjema 
Strandryddeskjema  (PDF, 198 kB) kan lastes ned her eller du kan få skjema på Servicetorget. Skjemaet skal fylles ut og leveres til Reno-Vest.  Skjema for elektronisk utfylling (PPTX, 379 kB)

Du får blanke sekker på Servicetorget eller hos Reno-Vest i Ramnflauget.


Miljøsekker
Det er også mulig å få 1000 liters miljøsekker. Disse kan man fylle med blanke sekker og de kan hentes med bil med kran.  Ta kontakt via e-post Raina.Kristensen@Sortland.kommune.no  eller telefon 76 10 91 11 for nærmere avtale.

Sekkene må pakkes slik at de kan festes på en krankrok og løftes opp, det vil si at begge hankene må kunne samles, helst knyttes sammen.  Lange ting kan legges ved siden av sekken.

Miljøfarlig avfall legges ikke i sekken. Dette settes ved siden av sekken.

Funn av miljøfarlig avfall
Miljøfarlig avfall, som bilbatterier, gassflasker, spraybokser og annet miljøfarlig avfall må ikke legges i de store hvite miljøsekkene. Slikt avfall må legges i egne blanke sekker og når henting bestilles må det informeres funnet, slik at det miljøfarlige avfallet kan holdes adskilt fra resten av avfallet. Da vil Reno-Vest kunne viderebehandle dette på rett måte.

Rekved
Rekved, rent trevirke, tømmerstokker osv. samles ikke inn. Impregnert/behandlet trevirke tas med.

Sikkerhetsregler
Fugleliv
Når du ferdes i fjæra er det viktig at du ikke forstyrrer hekkende fugler, eller rydder i områder med ferdselsforbud. 

Planter og dyreliv
Vær også oppmerksom, så ikke truede planter eller dyreliv skades.

Vær forsiktig!
Vær forsiktig så du ikke skader deg på avfallet, sklir på svaberg el.l., du er selv ansvarlig.  Ved dykking etter avfall er du selv ansvarlig for sikkerhet og HMS. 

Kontaktperson i Sortland kommune
Ta kontakt via e-post Raina.Kristensen@Sortland.kommune.no  eller telefon 76 10 91 11, dersom du lurer på noe,  ønsker å organisere en ryddeaksjon langs fjære- og strandområder i kommunen, så blir vi enige om hvordan ryddemannskaper kan fraktes og avfall hentes ut.  

Kontaktpersoner i øvrige kommuner i Vesterålen
Dersom du vil rydde i noen av de andre Vesterålskommunene så er kontaktinfo for disse:

Andøy: Kristin Krey, e-post kristin.krey@andoy.kommune.no  tlf. 76 11 54 30
Bø: Astrid S. Ramberg, e-post Astrid.Ramberg@boe.kommune.no
Hadsel (nord): Stokmarknes Vel v/Kate Adolfsen, e-post kateadolfsen@yohoo.no tlf. 916 45 765
Hadsel (sør): Hadsel frivilligsentral v/Anne L. Richardsen e-post post@Hadsel.frivilligsentral.no tlf. 902 46 933
Lødingen: Brita Almestad haug, e-post  Brita.Almestad@lodingen.kommune.no
Øksnes: Einbjørn Lakså, e-post einbjorn.laksa@oksnes.kommune.no tlf. 900 59 337

Se også Reno-Vest IKS sine sider: Reno-Vest/strandrydding

Kontaktinfo

Raina Kristensen
Ingeniør
76 10 91 11