Marin forsøpling - strandrydding

Reno-Vest IKS har, på vegne av eierkommunene i Vesterålen, søkt Miljødirektoratet om støtte til tiltak mot marin forsøpling av kysten, fjære- og strandområder i Vesterålen.  I 2017 ble det innvilget 700 000 kroner til tiltaket og det ble brukt ca. 400 000 kroner i hele Vesterålen.

For 2018 har vi 310 000 kroner å bruke til transport for å rydde bunn, strender og fjæreområder, samt fjerne herreløse fritidsbåter i Vesterålen.   Avfallet skal være herreløst. Reno-Vest IKS, i samarbeid med kommunene, sørger for riktig behandling av avfallet. 

Sortland kommune er behjelpelig med:

  • organisering av henting av avfallet
  • bringing av folk til/fra ryddesteder
  • blanke sekker til avfallet
  • miljøsekker til avfallet

Strandryddeskjema kan lastes ned her eller du kan få skjema på Servicetorget. Skjemaet skal fylles ut og leveres til Reno-Vest.

Du får blanke sekker på Servicetorget eller hos Reno-Vest i Ramnflauget.

Miljøsekker
Det er også mulig å få 1000 liters miljøsekker. Disse kan man fylle med blanke sekker og de kan hentes med bil med kran.  Ta kontakt via e-post Raina.Kristensen@Sortland.kommune.no  eller telefon 76 10 91 11 for nærmere avtale.

Sikkerhetsregler
Når du ferdes i fjæra er det viktig at du ikke forstyrrer hekkende fugler, eller rydder i områder med ferdselsforbud.  Vær også oppmerksom, så ikke truede planter eller dyreliv skades, eller at du skader deg på avfallet, sklir på svaberg el.l.  Ved dykking etter avfall er du selv ansvarlig for sikkerhet og HMS. 

Funn av miljøfarlig avfall
Miljøfarlig avfall, som bilbatterier, gassflasker, spraybokser og annet miljøfarlig avfall må ikke legges i de store hvite miljøsekkene. Slikt avfall må legges i egne blanke sekker og når henting bestilles må det informeres funnet, slik at det miljøfarlige avfallet kan holdes adskilt fra resten av avfallet. Da vil Reno-Vest kunne viderebehandle dette på rett måte.

 

Ta kontakt via e-post Raina.Kristensen@Sortland.kommune.no  eller telefon 76 10 91 11, dersom du lurer på noe,  ønsker å organisere en ryddeaksjon langs fjære- og strandområder i kommunen, så blir vi enige om hvordan ryddemannskaper kan fraktes og avfall hentes ut.  

Kontaktpersoner i øvrige kommuner i Vesterålen
Dersom du vil rydde i noen av de andre Vesterålskommunene så er kontaktinfo for disse:

Andøy: Kristin Krey, e-post kristin.krey@andoy.kommune.no  tlf. 76 11 54 30

Bø: Christine Berger, e-post christine.berger@boe.kommune.no tlf. 997 36 773

Hadsel (nord): Stokmarknes Vel v/Kate Adolfsen, e-post kateadolfsen@yohoo.no tlf. 916 45 765
Hadsel (sør): Hadsel frivilligsentral v/Anne L. Richardsen e-post post@Hadsel.frivilligsentral.no tl.f 902 46 933

Lødingen: Arnfinn Kirkhaug, e-post sentralbord@lodingen.kommune.no  tlf. 402 81 978

Øksnes: Einbjørn Lakså, e-post einbjorn.laksa@oksnes.kommune.no tlf. 900 59 337

 

Hold Norge Rent
Hold Norge Rent  Gå inn her og se om det er noen aksjoner som du kan være med på, eller legg inn din ryddeaksjon, slik at andre kan være med deg. 

Kontaktinfo

Raina Kristensen
Avdelingsingeniør
76 10 91 11