Marin forsøpling - strandrydding

Reno-Vest IKS har, på vegne av eierkommunene i Vesterålen, søkt Miljødirektoratet om støtte til tiltak mot marin forsøpling av kysten, fjære- og strandområder i Vesterålen.  

Når du skal rydde er det noen formelle ting som må ordnes, slik at avfallet havner på rett plass.
► På Reno-Vest.no finner du informasjon om hva som må gjøres før du starter å samle avfall.
 

Sortland kommune er behjelpelig med

  • organisering av transport
  • blanke sekker til avfallet

Dette avtales ved å sende e-post til:
lene.tronrud@sortland.kommune.no  eller ring 95264489.

Sekker kan også hentes på Servicetorget mellom kl. 10.00 og 14.00 mandag-fredag og i vekta på Reno-Vest i Ramnflauget. 

Du må registrer deg i den nye ryddeportalen

Registrer aksjon på ryddenorge.no. Dette er den nye ryddeportalen. Dersom har konto åpner du bare aksjonen, hvis ikke må du opprette konto først. 
Du må ha aksjonskoden fra portalen for å få levert avfallet gratis på gjenvinningsstasjonen. Koordinator kan hjelpe deg med dette om ønskelig.

Hvor får vi sekker for å plukke avfall i?

Sekker
Du får blanke sekker på kommunen. Bruk helst sekker med "hold norge rent"-logo på.  Men andre blanke sekker kan benyttes.

Sekker kan hentes på Servicetorget 10-14 mandag-fredag eller i vekta på Reno-Vest i Ramnflauget. 

Container
Når du har opprettet aksjon vil du bli kontaktet av Reno-Vest IKS v/Thomas for å avtale henting av avfallet. 

Miljøsekker
De blanke sekkene kan også samles i en 1000 liters miljøsekk og hentes med kranbil. Sekkene må sekkes slik at kranbilen kan komme til og hente de. 

Sekkene må pakkes slik at de kan festes på en krankrok og løftes opp, det vil si at begge hankene må kunne samles, helst knyttes sammen.  Lange ting kan legges ved siden av sekken.

Miljøfarlig avfall legges ikke i sekken. Dette settes ved siden av sekken.

 

Hva gjør vi med miljøfarlig avfall?

Miljøfarlig avfall, som bilbatterier, gassflasker, spraybokser og annet miljøfarlig avfall må ikke legges i container/miljøsekker. Slikt avfall må legges i egne blanke sekker og når henting bestilles må det informeres funnet, slik at det miljøfarlige avfallet kan holdes adskilt fra resten av avfallet. Da vil Reno-Vest kunne viderebehandle dette på rett måte.

Hva skal ikke samles inn?

Rekved, rent trevirke, tømmerstokker osv. samles ikke inn. 

Vern om deg selv, plante- og dyreliv når du rydder

Vær forsiktig
Se egen sikkerhetsveileder
Vær forsiktig så du ikke skader deg på avfallet, sklir på svaberg el.l., du er selv ansvarlig.
Ved dykking etter avfall er du selv ansvarlig for sikkerhet og HMS. 

Fugleliv
Når du ferdes i fjæra er det viktig at du ikke forstyrrer hekkende fugler, eller rydder i områder med ferdselsforbud. 

Planter og dyreliv
Vær også oppmerksom, så ikke truede planter eller dyreliv skades.

 

Takk for at du rydder herreløst marint avfall - slik at vi får det ut av naturen!

Kontaktinfo

Lene Kristin Tronrud
Rådgiver forurensning
95264489