Marin forsøpling - strandrydding

Reno-Vest IKS har, på vegne av eierkommunene i Vesterålen, søkt Miljødirektoratet om støtte til tiltak mot marin forsøpling av kysten, fjære- og strandområder i Vesterålen.  I 2020 er det innvillget 770 000 kroner til å dekke transport av frivillige til/fra ryddeområder, opplasting, innhenting og viderebehandling av avfallet. 
Klikk for stort bilde Kystlaget 
 

Når du skal rydde er det noen formelle ting som må ordnes, slik at avfallet havner på rett plass.

► På Reno-Vest.no finner du informasjon om hva som må gjøres før du starter å samle avfall.
Her skal du også registrere aksjonen din.
 

Sortland kommune er behjelpelig med

  • organisering av henting av avfallet
  • bringing av folk til/fra ryddesteder
  • blanke sekker til avfallet

Dette avtales ved å sende e-post til:
raina.kristensen@sortland.kommune.no  eller ring 76 10 91 11.
Sekker kan også hentes på Servicetorget mellom kl. 10.00 og 14.00 mandag-fredag og i vekta på Reno-Vest i Ramnflauget. 

Strandrydding

Du må registrer deg i den nye ryddeportalen

Registrer aksjon på ryddenorge.no. Dette er den nye ryddeportalen. Har du en konto på den gamle ryddeportalen til Hold Norge Rent, kan du overføre den til ryddenorge.no.
Du må ha aksjonskoden fra portalen for å få levert avfallet gratis på gjenvinningsstasjonen. Koordinator kan hjelpe deg med dette om ønskelig.

Hvor får vi sekker for å plukke avfall i?

Sekker
Du får blanke sekker på kommunen. 

Dette avtales ved å sende e-post til raina.kristensen@sortland.kommune.no  eller ringe tlf. 76 10 91 11.
(Vær oppmerksom på at Servicetorget er stengt inntil videre av koronahensyn)
Sekker kan også hentes hos Reno-Vest i Ramnflauget i vekta. 

Container
Dersom du selv, eller ryddelaget ditt, ikke kan frakte avfallet til avfallsmottak, kan vi ordne med bestilling av container for henting etter nærmere avtale. 

Miljøsekker
Reno-Vest foretrekker at vi benytter container, men det er også mulig å få 1000 liters miljøsekker. Disse kan man fylle med blanke sekker og de kan hentes med bil med kran. 

Sekkene må pakkes slik at de kan festes på en krankrok og løftes opp, det vil si at begge hankene må kunne samles, helst knyttes sammen.  Lange ting kan legges ved siden av sekken.

Miljøfarlig avfall legges ikke i sekken. Dette settes ved siden av sekken.

På grunn av liten kapasitet på kranbilen, kan det ta noe tid før dette avfallet blir hentet.

Hva gjør vi med miljøfarlig avfall?

Miljøfarlig avfall, som bilbatterier, gassflasker, spraybokser og annet miljøfarlig avfall må ikke legges i container/miljøsekker. Slikt avfall må legges i egne blanke sekker og når henting bestilles må det informeres funnet, slik at det miljøfarlige avfallet kan holdes adskilt fra resten av avfallet. Da vil Reno-Vest kunne viderebehandle dette på rett måte.

Hva skal ikke samles inn?

Rekved, rent trevirke, tømmerstokker osv. samles ikke inn. 

Vern om deg selv, plante- og dyreliv når du rydder

Vær forsiktig
Reno-Vest har laget en egen sikkerhetsveileder. 
Vær forsiktig så du ikke skader deg på avfallet, sklir på svaberg el.l., du er selv ansvarlig.
Ved dykking etter avfall er du selv ansvarlig for sikkerhet og HMS. 

Fugleliv
Når du ferdes i fjæra er det viktig at du ikke forstyrrer hekkende fugler, eller rydder i områder med ferdselsforbud. 

Planter og dyreliv
Vær også oppmerksom, så ikke truede planter eller dyreliv skades.

 

Takk for at du rydder!

Kontaktinfo

Raina Kristensen
Ingeniør
76 10 91 11