Veterinærtjenesten

 

Sortland kommune deltar i en felles veterinærtjeneste sammen med kommunene Bø, Hadsel, Øksnes, Lødingen og deler av Kvæfjord.

Vakttelefonen betjenes av vakthavende veterinær i tidsrommet 16.00-08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og helligdager.

Smådyr (husdyr)
Hvis du har behov for hjelp, kontakt dyreklinikken 
AniCura Sortland

Kontaktinfo

Veterinærvakta
Telefon 957 74 000

Hverdager 16.00-08.00
Hele døgnet i helger/helligdager