Bygge, rive eller endre på eiendommen din

Her finner du informasjon som kan være nyttig om du skal gjøre tiltak på eiendommen din.

Må du søke?
Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen.
Før du går i gang med byggearbeider må du finne ut om tiltaket du ønsker krever at du søker om tillatelse med ansvarsrett, om du selv kan være ansvarlig, eller om det ikke kreves søknad.
 

Slik søker du
Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Byggesaksforskriftens § 5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Du sender inn byggesøknad i papirformat eller elektronisk via ByggSøk.
I  ByggSøk ledes du gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekster underveis i utfyllingen.
Systemet sjekker også til en viss grad at søknaden er komplett før den sendes inn til kommunen.
 

Kan du bygge uten å søke?
I denne veilederen kan du finne ut om du kan bygge garasje, bod eller annen frittliggende bygning uten å søke.

Merk at tiltak som ikke krever søknad være i samsvar med bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan (også kalt områdeplan og detaljplan etter ny plan- og bygningslov) som eiendommen din omfattes av.  

Kommunen har digitalt planregister som er tilgjengelig via linken: Planregister i kommunekart

Er søknaden i strid med arealplanen, kreves søknad om dispensasjon. En dispensasjonssøknad må være velbegrunnet og skal nabovarsles.  
 

Bestill en forhåndskonferanse
Hvis du har mer konkrete planer om bygging er det mulig å bestille en forhåndskonferanse.
På forhåndskonferansen vil du få mer informasjon om behandlingen av byggesøknaden.

Du bestiller forhåndskonferanse via e-post.
 

Graving i forurenset grunn
Graving i områder med forurenset grunn, eller mistanke om forurenset grunn, krever spesiell tillatelse.  
 

Har du spørsmål om bygg og byggesak?
Her finner du svar på vanlige spørsmål.  Velg ønsket tema for å se spørsmål og svar.
 

Enklere å bygge om, og leie ut egen bolig fra 1. januar 2016
Her finner du informasjon om dette.

Adresse

Postadresse
Servicetorget
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Rådhus I
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

Kontaktinfo

Servicetorget, Rådhus I
Telefon: 76 10 90 00
Man-fre: 10.00 - 14.00

Åpningstider
Man-fre: 10.00 - 14.00

Send e-post