Klage

  • Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Men mindre kommunen endrer vedtaket sendes klagen til Fylkesmannen
  • Fylkesmannen avgjør klagenKlage sendes til:
Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland
 

Saksbehandling reguleres av forvaltningsloven